Erevoorzitter: Jos Ansoms   Dit was rond de dertiger jaren het bestuur van "Wesalia". 
Staande: Jef Van Loenhout, Staf Goris, Corneel Theuns, Jef Cools 
Zittend: Frans Verstraelen, K.C. Peeters, Jef Van Der Jonckheyd, baron Robert
de Kerchove, pastoor van Horenbeeck (Gooreind) en Arthur Bosschaerts.
bron foto: boek Wuustwezel-Gooreind van Marcel Leunen
      
Afgevaardigde gemeente: 

Mai Van Thillo, schepen

 
       
Voorzitter: Jan De Meester  
    
Secretaris:  Sam Vermeulen  
     
Ondervoorzitter: Harry Smeulders  
     
Penningmeester: Lode Rombouts  
      
Bestuursleden: †Stan Dirven  
     
  Jan Koyen  
     
Jan Simons  
     
Werkgroep: documentatiecentrum  
   erfgoedprojecten  
  digitaliseringsproject  
     
     

 

 
     
       
 

Oproep ! ! !
Wij zoeken geinteresseerde personen uit Wuustwezel die in hun vrije tijd
willen meewerken aan de verdere uitbouw van het archief van de
"Heemkundige kring Wesalia II"