pagina: 1  2  3  4  5  6  7  8

 
 

Boeken pag. 1

       
nr titel auteur jaar uitgeverij
1 Antwerpen, 12 eeuwen geschiedenis en  cultuur Van Isacker K. /Van Vytven R.   Marcator
2 Daar is maar één land…… Van Wilderode Antoon   DF
3 De Vlaamse primitieven. Van Schaute Roger e.a.   DF
4 Schilderkunst van A tot Z.      
5 Atlas van de wereldgeschiedenis Haywood John   Uniepers
6 Vlaanderen, rijk lappendeken. Prceuil Alain   DF
7 Ik weet nog hoe het was. Struye John   Standaard
8 Gulden boek van den Belgischen weerstand. Ministerie van Landsverdediging   Declercq
9 Fotoboek Hoogstraten. Leunen Marcel   Kemp. Boekhandel
10 Beelden van toen. Brosens alois   De Streekboek
11 Hoogboom. Roelands r. e.a.   Hobonia
12 De wielersport in Hoogstraten. Versmissen Karel    
13 Het schaap anders bekeken. De Roover Frank    
14 Uw Antwerpse voorouder, een …..I. Vervoort G./Vanderhaeghe G. 1997  
15 Uw Antwerpse voorouder, een…...II. Vervoort G./Vanderhaeghe G. 1988  
16 Inventaris kerkarchieven deel II. Rijksarchief 1971  
17 Inventaris kerkarchieven deel III. Rijksarchief 1979  
18 Inventaris oud archief Rijkevorsel. Rijksarchief 1972  
19 Inventaris der archieven/gerecht/politie/volksopstand 1794. Jacobs H. 1906  
20 Inventaris der archieven provinciebestuur Antwerpen I.oude archieven. Jacobs H. 1890  
21 Bijdrage oud hertogdom Brabant.   1966  
22 De Litteekens van Antwerpen. Prins Floris   De Sikkel
23 Het Steen te Antwerpen. Peeters K.C. 1948  
24 Kempische landbouwgeschiedenis Prins Floris e.a.    
25 Album pastorum / lijst pastoors, dekens, kapelanen (1801-1981). Mariiëen J.    
26 Inventarisreeks streekarchief, Nassau-Brabant. Reijnders W.F.L. 1988  
27 Inventarisreeks streekarchief  Nassau-Zundert. Delahaye 1993  
28 75 jaar VITO Hoogstraten. Leunen Marcel    
29 Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen. Mechelen Stad    
30 300 jaar parochieleven te Hoogerheide.   1989 H.K. Zuiderkwartier
31 Volkshuisraad in Vlaanderen I. Weyns Jozef 1974  
32 Volkshuisraad in Vlaanderen II. Weyns Jozef    
33 Volkshuisraad in Vlaanderen III. Weyns Jozef    
34 Voklshuisraad in Vlaanderen IV. Weyns Jozef    
35 Haard en heem. Weyns Jozef 1984  
36 Middelnederlands handwoordenboek. Verdam    
37 Supplement bij 6. Verdam    
38 Handleiding genealogisch onderzoek in Vlaanderen. Roelstraete Johan 1998  
39 Eigen  aard. Peeters K.C. 1975  
40 Vlaams sagenboek I. Peeters K.C. 1981 DF
41 Den Antwerpse buurttram in beeld. Verelst André 1980  
42 Gedenkschriften heerlijkheid:"Esschen-Calmpthout-Huybergen"     Oudheidk. Kring
43 Inventaris  gemeentearchief Brecht. Betermans Gaston 1968  
44 Inventaris gemeentearchief Brecht aanvulling. Betermans Gaston 1988  
45 "35" jaar "De Eikel" te Brecht. Ooms Frans 1965  
46 Geschiedenis van de verwoesting van Brecht. Michielsen J. 1984  
47 De Vlaamse bond te Brecht. Peeters Marcel e.a.    
48 Gem. Brecht  jongensschool St Lenaerts.   1978  
49 Geheim aanbod: Leonardus Lessius. De Smet S.J.    
50 Het Brechtse humanisme Nauwelaerts Kan. 196  
51 Brecht.     Oudheidk. Kring
52 De Sint -Theobalduskapel op de Locht. X Dries C.    
53 Brecht - informatieblad oktober 1981 Michielsen J. e.a.   Oudheidk. Kring
54 Grepen uit het toneelleven te Sint Lenaarts. Pacquée Felix    
55 Brecht - de halve dam.- gemeentepark Gemeentebestuur 2000  
56 De Noordkempische kruisboogschuttersgilden. Schrickx 1977  
57 Democratie en het Brasschaatse politieke reilen en zeilen. Van Noten P. 1994  
58 De ramp met de Rhenus 127. Van Nispen    
59 Honderd jaar G.V.A.   1991 NV De Vlijt
60 75 jaar A.C.V.Antwerpen. Cels Jos    
61 Nieuwe krijtlijnen voor het gezin. Van Dongen W. 1993 Garant
62 Jongensweeshuis Gasthuishoeve Brecht. Van Minnebreuggen A. 1999 OCMW Brecht
63 Heksen vliegen rond Noordkempenroute. Staes Paul 1974 TFPA
64 Kon. Sint-Jorisgilde  Oostmalle.- 475 jaar Gildenleven (1523 - 1998) Boenders J. / Bosch F. 1998  
65 Lijkverbranding. Janssen A. Kan. 1931 DF
66 Foy Notre Dame. Het heiligdom en zijn geschiedenis Dayez Basile Dom 1956  
67 Ons Nederlands  Venstermans Jan 1947 Wiek Op
68 Kiekenhoevegids. Jordaens Lode 1981 Heemk. Kring
69 Karrenmuseum.- Een wandeling door mijn dorp Jordaens Lode 2001 Heemk. Kring
70 Wij aan de grens.- Esschen Tireliren A. / Meeusen E. 1967  
53b Brecht figuren, feiten, … Reyntjens Louis 1985 GLS Brecht
71 Repertorium van de Vlaamse gouwen en gemeenten Deel I.1800-1940 De Wachter Lode 1942 De Sikkel
72 Repertorium van de Vlaamse gouwen en gemeenten Deel II 1800-1940 De Wachter Lode 1943 De Sikkel
73 Repertorium van de Vlaamse gouwen en gemeenten Deel III 1800-1940 De Wachter Lode 1945 De Sikkel
74 Repertorium van de Vlaamse gouwen en gemeenten Deel IV1800-1940 De Wachter Lode 1948 De Sikkel
75 Repertorium van de Vlaamse gouwen en gemeenten Deel V 1940-1950 De Wachter Lode 1953 De Sikkel
76 Repertorium van de Vlaamse gouwen en gemeenten Deel VI. 1940-1950 De Wachter Lode 1957 De Sikkel
77 Geschied- en aardkrijskundige woordenboek der gemeenten Deel I. De Seyn Eug.   Brepols
78 Geschied- en aardkrijskundige woordenboek der gemeenten Deel II De Seyn Eug.   Brepols
79 Winkler Prins encyclopedie v.d. aardrijkskunde Deel I Jones Emrys 1978 Elsevier
80 Winkler Prins encyclopedie v.d. aardrijkskunde Deel II Jones Emrys 1979 Elsevier
81 Winkler Prins encyclopedie v.d. aardrijkskunde Deel III Jones Emrys 1980 Elsevier
82 Winkler Prins encyclopedie v.d. aardrijkskunde Deel IV Jones Emrys 1981 Elsevier
83 Encyclopedie van de Vlaamse Beweging Deel I. Deleu Jozef e.a. 1973 Lannoo
84 Encyclopedie van de Vlaamse Beweging Deel II Deleu Jozef e.a. 1975 Lannoo
85 Spiegel v. steden & dorpen I  Antwerpen, Brabant, Limburg. Vandenbergh Francien 1984 standaard
86 Spiegel v. steden & dorpen II. Oost- en Westvlaanderen. Vandenbergh Francien 1985 standaard
87 België ontleed en toegelicht. Ontwikkeling Antwerpen Verheyen L. / Stalmans J. 1975 Exelsior
88 Vlaanderen tussen gisteren en morgen. Van Haegendoren M. e.a. 1965 Lannoo
89 Bouwen in het dorp en op het land. Leonard Edward 1928 De Sikkel
90 Hoeven op land gebouwd. Goedseels V. / Vanhaute L. 1978 Lannoo
91 2000 jaar Tongeren Steven A. e.a. 1988 Concentra
92 De mooiste kastelen van België. De Visscher Albert 1984 Readerr's Digest
93 Eeuwige schoonheid. Gombrich E.H. 1967 Standaard
94 Belgica in orbe. Danckaert L.e.a. 1977 Gemeentekrediet
95 Kastelen in Antwerpen. Wilsens Steven 1972 Concentra
96 Krans van kastelen in de provincie Antwerpen . Gijpen Lieven 196 VTB
97 Kastelen in de Antwerpse regio Arren Paul 1987 De Winter
98 Land van Waas - geschiedenis der landelijke bevolking in de XIX eeuw. Thuysbaert Prosper 1913 Vermout
99 Les Chemins de fer en Belgique. De Leener Georges 1927 Lavertin
100 Annuaire de la Belgique…… La Fontaine H. e.a. 1908  
101 Pensées et affections devotes      
102 Studenencodex  Van Bockstal Hugo 1955  
103 Aardrijkskundig vademecum van de Benelux Van Meerland G.A. larsen 1964 Ned. Boekhandel
104 Het ministerie van openbare werken I organistatie. 1837 - 1990 Velle K. 1993 Rijksarchief
105 Het ministerie van openbare werken II. Bevoegdheden. 1837 - 1990 Velle K. 1994 Rijksarchief
106 Archives générales – inventaire des cartes,plans. Dierkens A. 1980 Rijksarchief
107 Jaarboek 1998.Bacob Duyck Rik 1998  
108 Klokken hebben hun geheimen. Haazen Jo 1990 De Zonneschool
109 Beiaarden in Frankrijk. Verheyden Prosper 1926 De Sikkel
110 Zang en strijd Emiel Hullebroeck. V. D. Mueren Fl. 1952 P. Vo,ck
111 Nederlands repertorium van familienamen.Deel 1 - 12 (1967 - 1981      
112 De twee schuurkerken van Sprundel. Van den Maagdenberg M. 1991 Heemk. Kring
113 Onder baronie an markiezaat Sprundel,jaarboek 1993. Heeren A. 1993 Heemk. Kring
114 Sint Jan Baptistegilde Sprundel. 1618-1993. Peeters - Veraart Petra 1993 Heemk. Kring
115 Onder baronie en markiezaat jaarboek 1995. Van den Maagdenberg R/ 1995 Heemk. Kring
116 De boerderij "'t Klokske" Voreneinde Sprundel. Peeters - Veraart Petra 1995 Heemk. Kring
117 Scouting Sint Jan Sprundel. Van den Maagdenberg M. 1996 Heemk. Kring
118 Hoffmans vertellingen over de parochie Wouw. Delahaye Albert 1975 Archivariaat
119 De archieven van Baarle-Nassau. Van Donschot 1978 Archivariaat
120 Gemeente Rucphen. Alberts PMB 1965 Gemeente Rucphen
121 "De Posthoorn" bij Rucphen. Hezemans Harré 1983  
122 De ramp met de Rhenus 127. X      
123 Ons dagelijks brood Rucphen. Steinmetz Gerard 1956 Gem. Rucphen
124 Heraldiek en genealogie. Pama C. 1969 Prisma
125 Elseviers enige  van de heraldiek. Nieuwenkamp Kits   Elsevier
126 Klim in je stamboom. Mispelon Michiel 1981 Familia et Patria
127 Ik maak ook mijn stamboom op. Goole Francis 1970 Vlaamse Pockets
128 Stamboomonderzoek. Van der Tang A. 1948 Prisma
129 Oude maten/gewichten/……. Vandewalle Paul 1984  
130 Huismerken en  sibbeteekens. Verstraete E. 1979 Familia et Patria
131 V.V.F. cursus oud schrift.     VVF
132 Practische voorlichting: oude cijnzen, munten en maten. Verbesselt J. 1978 Familia et Patria
133 De oude landmaten in Vlaanderen. De Schryver H. 1981 Familia et Patria
134 Ippa's feestengids  Van Remoortere Juien 1985 Lannoo
135 Ippa's dorpengids van België. Van Remoortere Juien 1995 Lannoo
136 Ippa's museumgids. Van Remoortere Juien 1987 Lannoo
137 Gids voor het oude Turnhout I. De Kok Harry 1980 Standaard
138 Gids voor het oude Turnhout II. De Kok Harry 1981 Standaard
139 Antwerpen in de XVIII eeuw  na de inval der Fransen. (1899) Poffé Edward 1897 Kennis
140 Antwerpen moederstad van handel en kunst(1894) III.  Beetemé G. 1894  
141 Antwerpen  moederstad van handel en kunst (1888)II. Beetemé G. 1888  
142 Antwerpen moederstad van handel en kunst (1894) I. Beetemé G. 1894  
143 Congres van Antwerpens DAVIDSFONDS (1912).   1912 Houdmont
144 De val van Antwerpen.(10/10/1914). Muls Jozef 1943 Ons Vlaanderen
145 Oud Antwerpen kerken en kloosters (1925). Linnig Ben    
146 Antwerpen koningin der Schelde I.(1930). Noppen Constant 1930 Stockùans
147 Antwerpen koningin der Schelde II.(1930) Noppen Constant 1931 Stockùans
148 Antwerpen koningin der Schelde III. (1930) Noppen Constant 1932 Stockùans
149 Gemarteld Antwerpen, Sinjorenstad onder de V-bommen (1945). De Schuyter Jan 1945 De Palm
150 Slag om Antwerpen (1945). Franssen Theo 1945 De Sleutel
151 Oud-Antwerpse school van glazeniers (1948). Helluz J. 1948 Ned. Boekhandel
152 Rockoxhuis.     Kredietbank
153 Vleeshuis. Catalogus Stad Antwerpen    
154 Een eeuw openbare werken te Antwerpen 1863-1963. Gedenkboek Stad Antwerpen 1964  
155 Stad Antwerpen,terugblik op een eeuw.- postkaarten     Stadsarchief
156 Mechelen in 't verleden 1916. Buskens Emiel 1916 Dierickx
157 Mechelen Van Hammée F. O. 1949 De Lange A
158 Mechelen stadsplan.      
159 Het gemartelde Lier (1919). Verschoren Frans 1919 Opdebeek
160 De Sint-Gummaruskerk te Lier. Leemans Hertha 1972 Ned. Boekhandel
161 Brussel,van landelijke nederzetting tot wereldstad. Vanhamme Marcel 1968 Mercurius
162 Het verleden der gemeente Melsbroek(1200 jaar geschiedenis). Houwers Jan    
163 Diest in de patriottentijd(1892). Di Martinelli 1892  
164 Geschiedenis der gemeente Lillo/tijdvak der omwenteling van 1830. Snacken Gustaaf e.a.    
165 Geschiedenis van Corsendonck.Deel I (1881). Welvaarts T. T. 1881  
166 Geschiedenis van Corsendonck Deel II (1881). Welvaarts T. T.    
167 Geschiedenis van de abdij van Westmalle (1904)   1904 Trappisten
168 Geschiedenis van de Trappistenabdij van Westmalle (1794 - 1956). Van Damme Jan B. 1977 Ned. Boekhandel
169 Cisterciensers of trapppisten te Westmalle. Van Damme Jan B. 1974  
170 Tentoonstelling, kunstpatrimonium v.d. Trappisten te Westmalle (1976).      
171 Tongerlo door de eeuwen heen - Premonstratenner Koyen M/ A./ Van Dyck L. 1973 Norbertijnenabdij
172 De Norbertijnenabdij van Averbode.   1920 Averbode
173 Geschiedenis der abdij van Postel I (1878). Welvaarts T. T. 1878  
174 Campinia sacra I. Arendonk Sint Agnetendal. Prims Floris   Veritas
175 Campinia sacra II. Grobbendonk-Ten Troon. Prims Floris   Veritas
176 Abdijengids.België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk Colinon Maurice 1979 Altiora
177 Tongerlo en 's Hertogenbosch (1925). Erens Ambr. 1925 Abdij Tongeloo
178 De vaderlandse historie de Verenigde Nederlanden(1792). Wagenaar Jan 1792  
179 Bijvoegsel en aanmerkingen voor de vaderlandse historie (1792). Wagenaar Jan 1997  
180 Rapport général des délibérations de l'assemblée générale.26/07/1821.   1921  
181 Algemeen verslag.hoofdbestuur en afgevaardigden der Districtscommissies..   1827  
182 Geschiedenis der wereld aan het volk verteld deel 4. Streckfuss Adolf 1869 Van den Heuvel
183 Geschiedenis der wereld aan het volk verteld deel 6 Ter Haar B. 1871 Van den Heuvel
184 Geschiedenis der wereld aan het volk verteld deel 7 Ter Haar B. 1871 Van den Heuvel
185 Geschiedenis der wereld aan het volk verteld deel 8. Streckfuss Adolf 1873 Van den Heuvel
186 Geschiedenis der wereld aan het volk verteld deel 9 Ter Haar B. 1875 Van Santen
187 Vaderlandse historie - deel 1 David J. Kan. 1841 Linthout
188 Vaderlandse historie - deel 3 David J. Kan. 1887 Linthout
189 Vaderlandse historie - deel 4 - Vlaanderen David J. Kan. 1888 Linthout
190 Vaderlandse historie - deel 5 - Brabant David J. Kan. 1889 Linthout
191 Vaderlandse historie - deel 7- Namen David J. Kan. 1891 Linthout
192 Vaderlandse historie - deel 7 - Luxemburg David J. Kan. 1892 Linthout
193 Vaderlandse historie - deel 8 - België David J. Kan. 1893 Linthout
194 Vaderlandse historie - deel 8 - België David J. Kan. 1894 Linthout
195 Vaderlandse historie - deel 9 - België David J. Kan. 1896 Linthout
196 Vaderlandse historie - deel 10 - België David J. Kan. 1897 Linthout
197 Vaderlandse historie - deel 10 - Belgié David J. Kan. 1899 Linthout
198 Vaderlandse historie - deel - voortzetting - België Habets A 1905 Linthout
199 Vaderlandse historie - deel - voortzetting - België Habets A 1907 Linthout
200 Bijdrage tot de geschiedenis van het hertogdom Brabant  Goetschalckx P. J. 1903 V. Hoeydonck
201 Bijdrage tot de geschiedenis van het hertogdom Brabant  Goetschalckx P. J. 1903 V. Hoeydonck
202 Bijdrage tot de geschiedenis van het hertogdom Brabant  Goetschalckx P. J. 1928  
203 Bijdrage tot de geschiedenis van het hertogdom Brabant  Goetschalckx P. J. 1937  
204 Bijdrage tot de geschiedenis van het hertogdom Brabant  Prims Floris 1940  
205 Oorlogsboek van Davidsfonds 1914-18 II Antwerpen, Oost- en West VL.     DF
206 Onze helden gestorven voor het vaderland 1914-1918. Lyr René 1922  
207 Onze helden 1302.      
208 Inval en oorlog in België I. Van der Essen Leo   Vl. Boekenhalle
209 In ballingschap.- Vluchtelingenkamp in Nederland Van Buijten Jules   Numa Hasselma
210 Het godsdienstig leven der Belgen in Nederland 1914-1918. II   1919 Futura
211 Duitslchand en Vlaanderen. Van der Schelden P. B. 1919 Verbeke - Loys
212 Onze boeren verheerlijkt. 1798-1898. Eeuwfeest Boerenkrijg Van Caeneghem K. 1903 DF
213 Oorlogsschade en rechtvaardige vergoeding. Kerremans - Maes Frans 1918 Janssens
214 Sansculot en Brigand, beul en slachtoffer 1897. Muydermans J. 1897 Jumes De Meester
215 Sansculot en Brigand 1901. Muydermans J. 1901 Jumes De Meester
216 De pauselijke zouaven  Dekkers Alfons 1911 Paardenmarkt
217 De schoolstrijd in België(1906). Verhaegen Pieter 1906 Eylenbosch
218 De invallen der Hongaren (1926). Daniels Eugeen 1926 Opdebeek
219 Vassallen in Vlaanderen.(1884). Roëll A. H. 1889 DF
220 De Vlaamsche commissie 1859.   1859  
221 het Belgische vaderland (1922). Fierens Alfons 1922  
222 Schets van ene geschiedenis der arbeidersbeweging. Du Bois K. / Arendt H. 1925 Vl. Boekenhalle
223 Het Nederlandsch voor strafrechtbanken in Vlaamsch-België 1887. F. R. 1887 Van Doorslaer
224 De Vlaamse beweging-voordracht Kan.Daems. Daems S. 1892 Siffer
225 De geschiedenis van de zalige Karel de Goede 1884. Duclos Ad 1884 Van de Zuttere
226 De geschiedenis van de stad en heerlijkheid van Mechelen 1854. David J. Kan. 1854 Van Linthout
227 Over de plicht…….Volkstaal aan te leeren. 1891. De Ceulenaer Adolf 1891 Siffer
228 België-een officiëel overzicht van de gebeurtenissen 1939-1940. Min. Buitenlandse Zaken   Evans Brothers
229 Leoplod II koning der Belgen. 1835 - 1905 Elschewsky S./Garson A.   Vanderlinden
230 Leopold III koning der Belgen. Dumont Georges 1945 Frans Van Belle
231 Verslag van de commissie van voorlichting op 14/07/194d. Devos L. e.a. 1947  
232 Het proces van Leopold III. Ronse Edmond 1945 Het Volk
233 In memoriam koningin Astrid. Zuster H. Graf 1936 Gaz. van Antwerp
234 Zeven magere jaren. Blontrock j. 1950 Die Keure
235 Buchenwald. Lelair Leon   Mimosa
236 Ik was een collaborateur. Fransen Luc 1948  
237 De invloed van de vrijmetselarij op de geschiedenis van de laatste 200 jaar. Doodkorte J. J. 1952 Sheed & Ward
238 Met de Micro in Congo. Van Kerkhoven Bert 1956 De Sikkel
239 Voor outer en heerd. Cruysberghs K. 1948 Vl. Drukkerij
240 Toen Vlaanderen groot was. O'Flanders A. 1930 Eselsior
241 Landelijke bouwingen. Ronse A. / Raison T. 1918 Beyaert K.
242 Het Hageland. Vliebergh E.   houdmont
243 Steden en landschappen de Kempen I. Leurs Stan e.a.   De Sikkel
244 Steden en landschappen de Kempen II. Leurs Stan e.a.   De Sikkel
245 Bespreking wetsontwerp Hoger Onderwijs -Vlaams in de kamers 1890. De Ceuleneer A. 1890 Het Belfort
246 Algemene geschiedenis van de bodem van België 1923. Sebrechts Jan   Braecknas
247 Maria van Boergondië. Van Ussel Paule 1844 Histor. Bibliotheek
248 Historie van het oude en nieuw testament (1824).deel I   1824 Thys
249 Verwoeste gewesten.Deel 1 Verhavert Cypriaan 1939  
250 Geschiedenis der Belgische spoorwegen. Lamalle Ulysse 1943  
251 parochieregisers Brecht x  1611 - 1714      
252 parochieregisers Brecht + 1611 - 1714      
253 parocheregisters Brecht - naamlijst 1611 - 1714      
254 parochieregisters Loenhout ° 1707 - 1800 Weyns J.    
255 parochieregisters Loenhout x 1707 - 1800 Weyns J.    
256 parochieregisters Loenhout + 1707 - 1800 Weyns J.     
257 parochieregisters Vlimmeren ° 1678 - 1796 Weyns J. / Bosch F.     
258 parochieregisters Westmalle x 1606 -1800 --- 1801 - 1823 Weyns J. / Bosch F.     
259 parochieregisters Westmalle + 1609 - 1800 --- 1811 - 1823 Weyns J. / Bosch F.     
260 parochieregisters Zoersel 1607 - 1631 ° , x, + Weyns J. Erna 1973  
261 parochieregisters Zoersel 1631 - 1675 Weyns J.    
262 volkstelling Loenhout 1693 - 1698 - 1709 Weyns J. 1970  
263 families Eyskens, een Brechts geslacht  X      
264 families Het geslacht Van Gestel - Van Gastel X      
265 families De stam Quirijnen X      
266 families De Stam Bogaerts - Van Dijck X      
267 families Het geslacht Beyers - Van Voxdaele X      
268 families De familie Speltincx X      
269 families Les Della Faille V. X      
270 Geschiedenis van de verwoesting van Brecht Michielsen J. 1888 Braecknas
271 Boeketje Westmalle Vorsselmans Jan 1988 NCMV Westmalle
272 Het humanisme en de rechtswetenschappen Dekkers René 1938 De Sikkel
273 Documenta campinice Historica Keuren V.  Tielen Ernalsteen J. 1939 Kemp. Museum
273 Documenta campinice Historica Keuren V.  Ekeren Gielens Alf. 1939 Kemp. Museum
273 Documenta campinice Historica Keuren V.  Oostmalle De Molder t. 1935 Kemp. Museum
273 Documenta campinice Historica Keuren V.  Waehlemt Gielens Alf. 1936 Kemp. Museum
273 Documenta campinice Historica Keuren V.  Westerloo Lauwerys J. 1937 Kemp. Museum
274 Een folkloretentoonstelling in  Antwerpen in 1916 Ons Volk    1817 Kenis
275 Joannes Custos 1475 - 1525 Ernalsteen J. 1925 Braecknas
276 Jeannes Stadius 1527 - 1579 Ernalsteen J. 1927 Braecknas
277 Koninklijke St Sebastiaansgilde Hoogstraten 1533 - 1933 Lauwerys J. 1933 Braecknas
278 Kalmthout op het einde van het ancien régime Demografische studie Hectors Guido 1979 Gemeentekrediet
280 Honorable Amende Ernalsteen J. 1841  
281 Oostmalle in oude prentkaarten Bosch Florent 1948 Zaltbommel
282 Brecht. Verslag schepencollege 1898 - 1899   1899 Braecknas
283 Calmpthoutania X      
284 Oudheid en kunst X      
285 't Spycker X      
286 Taxandria X      
287 Wesalia X      
288 Morfeemgeschiedenis en -geografie der Nederlandse toenamen Van Loon Jozef 1981 Familia et Patria
289 De Brugse markt 1200 - 1918 Michiels Guill. 1973 Bank van Brussel
290 Het huisraad in de Vlaamse Volkskunde Weyns J. 1974 Kredietbank
291 Kunst in Vlaanderen - Jan van Campenhout Crick Jef / De Knibber G.    
292 Wapenschilden gemeenten arrondissement Antwerpen en Mechelen     BAC
293 Gravuren naar Rubens   1977 Ban van Brussel
294 Loenhout in oude prentkaarten Van Nueten E.   Zaltbommel
295 Kempische windmolens De Keersmaecker  /Lemmens 1973 De Vries
296 Vlaamse schilders in het noorden Briels Jan 1977 Kredietbank
297 Nicolaas Rockox Baudouin 1977 Kredietbank
298 Het apostelenretabel uit de voormalige begijnenkerk van Tongeren Derveaux - Van Ussel G. 1972 Artes Belgica
299 Scilla 20ste jaargang     Scilla
300 Jaarboek Malle 1981 Van Bavel K. e.a. 1981 Heemk. Kring
301 Kant in Turnhout Van Autenboer e.a. 1984 Heemk. Kring
302 Mechelen, de oude hoofdstad van de Nederlanden Van Hammée F. O.    
303 II. Stad Lier - Erkenning der relieken. 26/9/1965   1965 stad Museum
303 III. Stad Lier - Tentoonstelling St Gummarus - catalogus   1965 stad Museum
303 St-Gullarusfeesten te Lier Erkenning Relieken Van Immerseel F    
304 Koorbanken van Hoogstraten Lauwerys J. 1970 VAB
305 Anton Bergmans Lens Arthur 1974 VAB
306 Verdrag van Meersen 1870 - vermelding van Lier Verbeemen J. 1955 t Land Van Lysen
307 65ste verhaardag van L. Zimmer Van Hook Jules 1953 t Land Van Lysen
308 Geheim aanbod Leonardus Lessius 1544 - 1623 De Smet S.J.   Bib. Alphonsiana
309 Het voorspel tot de grote strijd Plicht Werner 1940 Art W.L.
310 Vlaggen uit Rubens tijd      
311 Sint-Jacobskerk te Antwerpen Goovaerts Bart 1977 De Vlijt
312 De 12 spreuken van Breughel Fallaux E./De Joode Ton 1974 Readers Digest
314 Natuurgeweld in Nederland      
315 Wouw in het Millennium   1999 Heemk. Kring
316 Waar God schreit Van Straaten Werenfried 1969 Oostrpiesterhulp
317 Kerkelijke rechspraak Antwerpen, Gent, Mechelen. I. Algemeen, 1570 - 1795  De Brouwer J.   Veys
317 Kerkelijke rechspraak Antwerpen, Gent, Mechelen. II Inventaris 1570 - 1795 De Brouwer J.   Veys
318 Verheerlyckt Vlaandre I Sanderus A. 1735 Veys
319 Verheerlyckt Vlaandre II Sanderus A. 1736 Veys
320 Verheerlyckt Vlaandre III Sanderus A. 1737 Veys
321 Etymolocicum Teutonicae linguae Kiliaan O. 1974 Familia et Patria
322 Noms de famille de Belgique I Vroomen Eugène   Charles Dessart
323 Noms de famille de Belgique II Vroomen Eugène   Charles Dessart
324 Liber Amicorum Lauwerys J. Van den Bossche A. 1976  
325 Racconigi  Neomi Gabrielle 1972  
326 Catalogus schilderijen 19de en 20ste eeuw Buyck J. F. 1977 Min. Ned. Cultuur
327 Catharina Van Siënna Van Nueten./ Van Wassenhove 1980 Dominokanen
328 Joost van den Vondel Ooms Piet   J. Van den Vondel
329 Breughel en zijn wereld - 400 jaar   1969 Scvhone Kunsten
330 Brasschaat gemeente der parken   1952 De Bièvre
331 Lokeren onder de Franse beheersing Verstegen V. 1977 Stadsbestuur
332 Beschrijving van Breda Van Goor T.E. 1974 Stadsbestuur
332 Beschrijving van Breda Van Goor T.E. 1975  
333 Tielen mijn vriend Koyen A. 1980 Gemeentebestuur
334 De brabantse molens Zoutmulder S. e.a. 1974 Helmond
335 Deurne en Borgerhout Stockmans J.B. 1975 De Vries
336 Geschiedenis van Edegem Van Passen Robert 1974 Gemeentebestuur
337 Bijdrage tot de schiedenis van Broechem De Belser A. 1963 Heemk. Kring
338 Geschiedenis van de Trappistenabdij te Wesmalle Van Damme Jan   1977 Ned. Boekhandel
339 Geschiedenis van Schoten, Merxem en St Job in 't Goor  III Goetschalckx P. J. 1924 Vermeiren
339 Geschiedenis van Schoten, Merxem en St Job in 't Goor I Goetschalckx P. J. 1919 Vermeiren
339 Geschiedenis van Schoten, Merxem en St Job in 't Goor II  Goetschalckx P. J. 1920 Vermeiren
340 Bijdrage tot de aloude geschiedenis van Herentals Goris J.M. 1969 Stadsbestuur
341 Geschiedenis van Berchem Prims Floris 1949 Gemeentebestuur
342 Geschiedenis Oostmalle De Molder T. 1947 Van Mierlo
343 Camera obscura op Oost- en Westmalle Van Bavel K.  1980 Heemk. Kring
344 Waardevol Lokeren Van Driesche R. / Verstegen V. 1977 Stadsbestuur
345 Hoogstraten Oude huizen en families I  Van Schijndel B. 1940 Braecknas
345 Hoogstraten Oude huizen en families IV Van Schijndel B. 1943 Braecknas
346 Bergen op Zoom, een stad als een huis Slootmans Korneel 1974 Eur. Bibliotheek
347 Groningen en ommelanden in grootvaders tijd Brouwer Rein 1976 Krusemans
348 Het Liers Begijnhof - Artiestenoord en inspiratiebron Verbist Bert 1977 Konvent
349 Essel O.L.Vrouw, parochie aan de grens Verstraelen Jan 1990 Uitdenhouwen
350 1000 jaar Baarle 992 - 1992 Van Tilburg A. e.a. 1999 Baarle
351 Katoennatie 150 jaar - deel 1 Devos Greta 2002 Lannoo
352 Vlaamse soldatenbrieven uit de Napoleonistische tijd Van Bakel Jan 1977 Orion
353 De Nederlanders in Napoleons Garde d' Honneur Lichtenauer W. 1971 Nijghen V. Ditmos
354 11de landjuweel 1980 - St Joris Brecht   1980 TFPA
355 Oorlogsboek van het Davidsfonds 14 - 18 I en II Vliebergh F. e.a.   DF
356 Zoo is de mensch! De Roeck J.   De Sikkel
357 Waide … die wouda Delahaye A. e.a. 1980 Gemeentebestuur
358 Brasschaet een boeiend verleden - jubileumboek Paeps Piet e.a. 2002 Heemk. Kring
359 De kleine Winkler Prins A - H Hilterman G/Van de Woestyne P 1949 Elsevier
360 De kleine Winkler Prins I - Z Hilterman G/Van de Woestyne P 1950 Elsevier
361 Het verenigingsleven te Ekeren, vroeger en nu Bresseleers Frans 1974 Cult. Raad
362 Rijkevorsel, Beelden uit het verleden     Heemk. Kring
363 Oostmalle, het verleden, het heden, de toekomst Bolckmans J   Gemeentebestuur
364 Een Vlaamsche stem in oorlogstijd Hoste J. 1944  
365 De kleine wereldatlas Goossens M/Walpot A. 1984 Wolters
366 Foto- en film omnibus Charpentier Pieter 1968 Het Spectrum
367 St Michielskerk Brecht - 1486 Van Criekingen G. e.a.   Parochie
368 Eigen schoon en de Brabander 1981 (3 delen)   1981 Heemk. Kring
369 Artemis 1970-71, 76-77, 78-79      
370 Er is leven voor de dood - 200 jaar gezondheidszorg De Mayer Jan e.a. 1988 Pelckmans
371 Bijdragen tot de geschiedenis (Oud Hertogdom Brabant) Van den Bossche E.    
371 De bijzondere instellingen van Vlaanderen Van Hille W. 1969 Familia et Patria
371 De heraldiek van Merksem (21 losse bladen)     Het Handelsblad
371 De Oostenrijkse successieoorlog (1744 - 1748) Meeusen Gerard   De Spycker
371 Eiland in het groen - Rouwmoerhoeve Vercammen L. 1986 College Essen
371 Esschen tijdens de Belgische omwenteling Van Geen H. 1930 Oudheidk. Kring
371 Essen gids (Schrauwen F.) Tireliren A. / Meeusen E. 1978 Gemeentebestuur
371 Essen gids (Suykerbuyk)   1968 Gemeentebestuur
371 Geschiedenis van Ekeren BresseleersF. / Kanora H. 1935 Periodica
371 Heksen vliegen rond de Noorderkempenroute Staes Paul   TFPA
371 Huldebetoon aan R. Adriaensen (Lier)   1937  
371 Kempische uitwijkelingen Ernalsteen J.    
371 Marcinelle massagraf Steniat H. e.a. 1957 Ik dien
371 Margaretha Van Oostenrijk Vermoortel F. 1980  
371 Pint, pintjesmeester, pintjesboeken Ernalsteen J. 1921 Braecknas
371 Sociaal Kalmthout - open monumentendag 11/09/1994 Neys R. 1994 Gemeentebestuur
371 Vlaamse stam 1967 en 1974      
371 Voor de post is iedereen nummer 1      
372 100 jaar Rerum Novarum (ACW St Lenaarts) Tentoonstelling Lenaerts J. 1991  
372 De BRT weet het beter Joris Marc e.a.   Were Di
372 De post door de eeuwen heen   1979 De Post
372 De postbode, vroeger en nu     De Post
372 Essen - Sociaal Centrum Kerkeneind Suykerkbuyk H.   Gemeentebestuur
372 Filantelie (Aspecten van het postzegelverzamelen) Job F.   De Post
372 Gemeente Kalmthout (1979)   1979 Gemeentebestuur
372 Hobonia, hoogland van Ekeren - Hoogboom Roelands r. e.a.   Hobonia
372 Inleidinbg tot de heraldiek      
372 Kalmthout en 100 jaar Van Nu En Straks - herdenking - tentoonstelling   1993 Culturele Raad
372 Koninklijke Harmonie De Jonge Scheuten - eeuwfeest 1979   1979 Kon. Harmonie
372 Kreatie van een krant (Gazet Van Antwerpen) Luyckx T. / Winters E. 1977 NV De Vlijt
372 Marijn Valentijn (1900 - 1991) wielrenner Schrauwen  1996 De ghulden roos
372 Niet tevergeefs - gedichten  Brocatus F. A. 1991 Dilbeekse Cahiers
372 Ontdek onze kastelen over heel het land     Vakantiegenoegens
372 Volkssporten en kinderspelen in Vlaanderen (1979) Laenen E.a. 1979 Museum Bokrijk
372 VVV De Kalmthoutse Heide - Toeristisch Vademecum Van den Bergh K. 1987 VVV Kalmth. Hei
372 Wandelen in natuurgebieden     Intercom
372 Zo is Essen (H. Suykerbuyk)      
373 Practische gids voor de bibliothecaris Depasse K. 1931 Labor
374 Gedichten van Prudens Van Duyse (I en II) de Meyere Victor 1907 De Seyn
375 De openbare bibliotheken in België Recht P. 1928 De Boeck
376 Het Belgische vaderland Fierens Alfons 1922  
377 Keurbladzijden uit Nederlansche schrijvers  Thym Alberdingh P.P.M. 1918 De Seyn
378 Critiek en beschouding bundel 2 Van de Voorde Urbain 1931 De Sikkel
379 Tooneel - groei 1921 - 1926 Putman Willem   Exelsior
380 Van stille Dingen Van den Oever Karel 1904 De Lille
381 De muziek in Vlaanderen Sabbe Maurits 1928 Opdebeek
382 Het toneelleven in Vlaanderen door de eeuwen heen Deronde Theo 1930 DF
383 Nederlandsche schrijvers voor het middelbaar onderwijs "Dr Schaepman" Schaepman   Haseldonckx
384 Gedichten (eeuwfeest uitgave) Van Beers Jan 1921 Opdebeek
385 K.L. Ledeganck's volledige dichtwerken Ledeganck K.L. 1904 De seyn
386 Jan Coucke en Pieter Goethals Verhulst Raf 1938 De wekroep
387 De hoorn schalt - roman Thiry Antoon 1932 Querhdo's
388 Maria's garde - gedichten Walgrave Al 1923 Haselddonckx
389 Hans Worst - toneel Van de Velde Anton 1938 Vl. Boekhandel
390 Vlaanderen O welig huis De Bom E. 1939 Wereldbibliotheek
391 Ik dien Een spel in 3 bedrijven Teirlinckx Herman 1924 Janssens
392 De Drossaard van Tongerloo Cautereels P.   Dierickx
393 Landsche liederen De Voght Joz. 1920 Veritas
394 Levet scone Drieskens Paul 1943 DF
395 Rijmsnoer 2de deel Guido Gezelle 1925 Lannoo
396 Liederen, eerdichter et reliqua Guido Gezelle 1925 Lannoo
397 Rijmsnoer 1ste deel (1ste deel - vijfde druk) Guido Gezelle 1925 Ned. Boekhandel
398 Gedichten, gezangen, gebeden en kleengedichtjes (5de druk) Guido Gezelle 1925 Ned. Boekhandel
399 Tijdkrans Guido Gezelle 1925 Lannoo
400 Gedichten, gezangen gebeden en kleengedichtjes (7de druk) Guido Gezelle 1925 Lannoo
401 Rijmsnoeren Guido Gezelle 1925 Lannoo
402 Eerste lees- en leerboek Van Beers Jan 1895 Buschmann
403 Vlas voor Vlaanderens zwingelmolen Stroobants Jan 1945 De Pijl
404 Bietje Toneelspel Sabbe Maurits   Opdebeek
405 Aktuele Vlaamse standpunten Derine R. 1964 Standaard
406 Hoogstraten's oude huizen en familie's Van Schijndel B.W. 1940 Braeckmans
407 Grijze verte Versmissen Hendrik 1939 Haseldonckx
408 Onze helden van 1302 Duclos AD 1880 De Zuttere
409 De witte Kaproenen De Saint - Genois Jules   De Seyn
410 Leve de daad Van Tichelen Hendrik 1944 De Kinkhoren
411 Adriaan Poirters Rombauts E. 1937 DF
412 Bonifacius Suykerbuyk Simons Jozef 1926 Standaard
413 Jaarboek Het Vlaamsche volk Willems Jan Frans 1877 De Cort
414 Twintig Vlaamsche koppen Deel II Verriest Hugo   Vl. Boekhandel
415 Mizans kwatrijnen Du Castillon 1924 Alewaerts
416 Bakelandt Huys Victor 1944 Lannoo
417 Moeder, wat deed de gestapo … ? Ryserhove Alfons   Butto
418 Gejaagd door de stukas Broekaert Arthur 1920 Cultura
419 Declamatorium voor jonge arbeiders Huygaerts Frans 1944 Kajotters
420 Wat onze kinderen lezen Van Tichelen Hendrik 1939 De Sikkel
421 Maria Magdalena Verschaeve Cyriel 1928 Exelsior
422 Spiegel van Nederlandsche Letteren Thym Alberdink 1878 Fonteyn
423 Liederen van droom en daad Van Cauwelaert Aug. 1921  
424 Philips van Artevelde Verschaeve Cyriel   Exelsior
425 Glas en glaswerk Van Veerdegem A. 1929 Opdebeek
426 Twintig Vlaamsche koppen Deel I Verriest Hugo   Vl. Boekenhalle
427 De dichter Albrecht Rodenbach Oorda I. 1909 Kerlinge
428 Recht door zee Spreekwoorden uit het scheepsleven Stinissen Jacob   De Vos
429 Een kostelijk stuk Segers Gustaaf 1928 Opdebeek
430 Constance Winckeler H. 1929 Opdebeek
431 Het boek der liefde Vansina Dirk 1928 Leestlust
432 Reinaert De Vos Voorhoeve Carel   Leidsche
433 Dostoievsky Vansina Dirk 1927 Leestlust
434 Van Nederlandsche letteren Linnebank P. 1907 Delille
435 Prof. Dr. Emiel Vliebergh Salsmans P.J. (S.J.) 1945 DF
436 Liebaerts sagen voor de Dietsche jeugd Vercnocke Ferdinand 1937 DF
437 Ons vroom en vroolijk Kampenland Simons Jozef 1925 Opdebeek
438 Het Vlaamsche volksleven Peeters K.C. 1943 Wiek Op
439 Siska Van Roosenmael Conscience Hendrik   Leliègne
440 Gedichten van Willem Van Rijswijck Van Rijswijck Willem 1892 Kennis
441 Gedichtengroei studiën op G. Gezelle Walgrave Al 1923 Vl. Boekenhalle
442 Uit Gezelle's leven en werk Baur Fr. 1930 DF
443 Gelegenheidsgedichten Verbeeck J.   Engels
444 August Snierders en zijn tijd I Persyn Jul. 1925 Leeslust
445 August Snierders en zijn tijd II Persyn Jul. 1926 Leeslust
446 August Snierders en zijn tijd III Persyn Jul. 1926 Leeslust
447 Bloeitijd Eeckels Constant 1913 Opdebeek
448 Oubollige poëten Baekelmans Lode   Mercurius
449 Dante - verklaring II Goddelijke komedie  Hemel Nieuw leven Van Delft A. H. J. 1921 Bussum
450 Dante - verklaring I Nieuw leven Van Delft A. H. J. 1920 Bussum
451 Openbare boekerijen handboek Van Meel Jan 1923 Veritas
452 Openbare boekerijen practisch handboek Van Meel Jan 1921 Veritas
453 Konink Skjold, een gedicht Vercnocke Ferdinand  1935 Steenlandt
454 Kruisbloemen Eeckels Constant   Opdebeek
455 Engeland en België Motz Roger 1944 Lindsay
456 Hugo Verriest De Pillecijn Filip   Lannoo
457 Oorlogsboek van het DF. Antwerpen, O en W-Vlaanderen     DF
458 Vaderlandse historie Geschiedenis van namen David j. (kan) 1891 Van Linthout
459 Het Leuchter rapport Auschwitz: het eindstation Revisionistische bibliotheek 1990  
460 De h. Gummarus in de literatuur, liturgie en volksvereering Paaps Tony 1944 Ned. Boekhandel
461 Nederlandsche letterkunde Snellaert F.A. 1881 Hoste
462 De onsterfelijke Dante II De Divina Commedia De Beer A.(kan) 1954 DF
462 De onstrefelijke Dante 1. Leven en opera Minora De Beer A. 1954 DF
466 Hiawadha's lied dichtwerk Guido Gezelle 1925 Lannoo
467 Onze priester-dichters Eeckhout Joris 1922 Vl. Land
468 Ons Volk   1933  
469 Ons Volk A   1938  
470 Ons Volk B   1938  
471 Ons Volk A   1939  
472 Ons Volk B   1939  
473 Ons Volk B   1946  
474 Ons Volk A   1947  
475 ons volk ontwaakt   1919  
476 ons volk ontwaakt   1920  
477 ons volk ontwaakt   1921  
478 ons volk ontwaakt   1922  
479 ons volk ontwaakt   1923  
480 ons volk ontwaakt   1925  
481 ons volk ontwaakt   1932  
482 Ons land   1924  
483 Ons land   1926  
484 De stad Antwerpen   1929 - 1930  
485 Overal   1948  
486 Zondagsvriend B   1949  
487 Zondagsvriend A   1950  
488 Zondagsvriend B   1950  
489 Zondagsvriend A   1951  
490 Zondagsvriend B   1951  
491 Zondagsvriend A