FONDS B. VAN GASTEL

 
 

 

DOZEN

DOOS I

1.

De Bredabaan te Wuustwezel

2.

De gemeenteschool te Gooreind

3.

’t Kamp “Le Polygone”

4.

Rusthuis St.-Jozef te Gooreind – OCMW 1

5.

Rusthuis St.-Jozef te Gooreind

6.

De stoomtram te Wuustwezel

7.

Grenasscheiding Wuustwezel 1822

DOOS II

1.

Brecht – Eigendom familie Neut/Waterhoeve – en grond

2.

P.V. akkoord schatting goederen te WW – nalatenschap G. Deckers

3.

Schatting eigendommen àerfenis wijlen August van Olmen

4.

Schatting eigendommen erfgenamen Vergauwen – Van Neuten

5.

Transactie Fam. Sebrechts – Landgoed De Lint – Oud Turnhout

6.

P.V. schatting Sebrechts Eulalie A.M.L. / Van de Putte André J.

7.

P.V. schatting nalatenschap Mev. Neut – Hens - Brecht

8.

P.V. schatting eigendom A. Couvreur – Hens - Brecht

9.

Schatting eigendom Sebrechts – Van Caillie

DOOS III

1.

Opmetingsplannen

2.

Landkaarten

3.

Schattingsverslagen

4.

Briefwisseling

DOOS IV

1.

Reyniers – Vranken / Blôte – Janssens verkoop gronden

2.

Kaart: Wuustwezel 2de afd. Sectie G 4de Blad van 394 – 464/2

3.

Bredabaan – Arthur Boelstraat – Grotstraat – verkoop gronden

4.

Dirk Vansina

5.

Elisa Jonckers

6.

De familie Pourbaix

7.

Verellen te Wuustwezel

8.

Familie Verellen II

9.

Emile Verellen – Zijn leven en dood

10.

Gebroeders Verellen

11.

Gooreind een moeilijke geboorte

DOOS V

1.

Koch / Plannen van de gebouwen

2.

Koch / Gebouwen: Voor en na oorlog

3.

De familie Koch (Achiel Bosschaerts)

4.

Koch: De grafkelder

5.

Koch: Stamboom

DOOS VI

1.

Meer – Taxatie Koekoekslaan 5

2.

Wuustwezel / Schatting eigendom E. Kuypers

3.

Loenhout / Schatting Hoeve + gronden G. Beyers Hollandse weg 20

4.

Loenhout / Schatting Stessels Loenhout

5.

Schatting eigendom Janssens Bb 421-423

6.

Kalmthout Achterbroek – Schatting Goossenaerts – Alb. Herrijgers

7.

Erfenis Van der Voorde: Schatting / Gheysens – V/der Voort

8.

Meerle / Schatting Voortman

9.

Schatting Erfenis Rosalia Deckers

DOOS VII

1.

Plan kerkhof Gooreind + kinderkerkhof

2.

Plan kerkhof Wuustwezel

3.

Plan kerkhof Achterbroek

4.

Plannen kerkhof

5.

Inwoners van Gooreind in 1871 volgens Bevolkingsboeken

                                          DE EERSTE PAROCHIANEN

DOOS VIII

1.

“Land van Playsantie” van Prof. Dr. August Keersmaekers

2.

Brecht: nr. op kadasterplan; naamvan perceel / Kadasternr.; grootte, …

3.

Brasschaat Elsen 1928 – 1941  1951 - 1975

4.

Brasschaat Artikel 73, 556, 1577, 2329

5.

Gemeente Wuustwezel / Stratenplan: Weekendzone: Stratenplan 1977

6.

Gemeente Brasschaat, Brecht, Essen, Kalmthout, Loenhout

DOOS IX

1.

Watering van Loenhout / Verbreding v/d Wehaegebeek

 

grondplan der benoemingen

2.

Comité voor de ruilverkaveling Loenhout

 

Autosnelweg A1 / Antwerpen – Breda Deel Loenhout

 

Ruiling: Wegenfonds / ruilverkavelingscomité

3.

Rijksweg nr. 1 Brussel – Breda

 

     Vak: Antwerpen – Nederlandse grens (vanaf grens Brasschaat tot 23km 500m).

 

     Betreft: onderwerp van rooilijn op grondgebied Wuustwezel (2x)

DOOS X

1.

Gemeente Wuustwezel 1 (volgens gewestplan MB 17-9-1974)

2.

Gemeente Wuustwezel 2

3.

Gemeente Wuustwezel 1 - 3

4.

Proces-verbaal van akkord in uitvoering van artikel v/h Wetboek der successierechten

5.

Vergelijkingspunten

6.

Nalatenschap van Baron Gericke van Herwynen

7.

Voorafgaande schatting

DOOS XI

1.

Grafkelder familie Koch

2.

De familie Koch gezien door Achilles Bosschaert

3.

“Het goed van Koch”

DOOS XII (platte doos)

1.

Affiche “Openbare verkoping v/e Nijverheidscomplex”

 

Gelegen te Schoten – langsheen Albertkanaal

2.

Noordwatering – 1 (plan)

3.

Noordwatering – 2 (plan)

4.

Wuustwezel – Noordwatering 3 oostelijk deel Sectie C (1955)

5.

Gemeente Brecht – algemeen wegenplan (klein – groot) 2 plans

6.

Gemeente Wuustwezel - Wegenisplan

7.

Gemeente Wuustwezel

 

  1.

Natuurgebied

 

  2.

Parkgebied

 

  3.

WW 1: Woongebied

 

  4.

WW2 woonuitbreidingsgebied

 

  5.

Rest: landschappelijk waardevol agrarisch gebied

8.

Brecht 1ste afd. Sectie D 1ste Blad

9.

Kalmthout 2de afdeling (voorheen Ww 1ste Blad) Sectie A 1ste Blad

DOOS XIII

1.

Wuustwezel

Sectie A

1ste Blad

 

 

Sectie A

2de Blad

 

 

Sectie A

3de Blad

 

 

Sectie A

4de Blad

2.

Wuustwezel

Sectie B

1ste Blad

 

 

Sectie B

2de Blad

 

 

Sectie B

3de Blad

 

 

Sectie B

4de Blad

 

 

Sectie B

5de Blad

3.

Wuustwezel

 

 

4.

Wuustwezel

Sectie D

/1

 

 

Sectie D

1ste Blad

 

 

Sectie D

2de Blad

 

 

Sectie D

3de Blad  1ste Deel

 

 

Sectie D

3de Blad  2de Deel

 

 

Sectie D

3de Blad  3de Deel

 

 

Sectie D

3de Blad  4de Deel

 

 

Sectie D

3de Blad  5de Deel

5.

Wuustwezel

Sectie E

1ste Blad

 

 

Sectie E

2de Blad

 

 

Sectie E

3de Blad

 

 

Sectie E

4de Blad

 

 

Sectie E

5de Blad

6.

Wuustwezel

Sectie F

1ste Blad

 

 

Sectie F

2de Blad  2de Afdeling

 

 

Sectie F

2de Blad

 

 

Sectie F

3de Blad

 

 

Sectie F

4de Blad

7.

Wuustwezel

Sectie G

1ste Blad

 

 

Sectie G

2de Blad

 

 

Sectie G

3de Blad

 

 

Sectie G

4de Blad (2x)

 

 

Sectie G

5de Blad

 

 

Sectie G

5de Blad  2de Afdeling

8.

Wuustwezel

Sectie H

1ste Blad

 

 

Sectie H

2de Blad

 

 

Sectie H

3de Blad

 

 

Sectie H

4de Blad

 

 

Sectie H

5de Blad

ROLLEN KADASTERKAARTEN

ROL I

1.

 

 

“Regularisatie” rechttrekking Kleine en Grote beek te WW Loenhout (de regularisatie heeft nooit plaatsgehad. WW en LH waren nog afzonderlijke gemeenten.
De regularisatie is gebeurd door de “Ruilverkaveling”.

ROL II

1.

Plan kerkhof Achterbroek

2.

Plan kerkhof Wuustwezel Centrum

3.

Plan kerkhof Loenhout

4.

Melkerij “De Stroobloem” ophaalgebied

ROL III

1.

Stratenplan Wuustwezel

2.

Gemeente Brecht – Algemeen stratenplan

3.

Gemeente Brecht – uittreksel uit atlas buurtspoorwegen (12/11/1958)

ROL IV

1.

Ruilverkaveling Loenhout 10

2.

Ruilverkaveling Loenhout 11

3.

Ruilverkaveling Loenhout 12

ROL V

1.

Ruilverkaveling Loenhout 13

2.

Ruilverkaveling Loenhout 14

3.

Ruilverkaveling Loenhout 15

ROL VI

Croquis visuel de la limite entre la commune de WW et cette de Calmpthout.

Article 5 du Proces Verbal

ROL VII

Gooreind en omstreken volgens de primitive kadasterplannen

ROL VIII         

1.

St-Lenaarts

Sectie E

3de blad

van nr. 235 à nr. 283

2.

St-Lenaarts

Sectie E

2de blad

van V/103/2 à 236

3.

St-Lenaarts

Sectie D

5de blad

van nr. 660 à 990/2

4.

St-Lenaarts

Sectie D

4de blad

van nr. 475 à 659/2

5.

St-Lenaarts

Sectie D

3de blad

van nr. 397 à 474/2

6.

St-Lenaarts

Sectie B

6de blad

van nr. 665 à 782

7.

St-Lenaarts

Sectie C

1ste blad

van nr. 1 à 67

8.

St-Lenaarts

Sectie B

5de blad

van nr. 435 à 664

9.

St-Lenaarts

Sectie B

4de blad

van nr. 244-266  268

10.

St-Lenaarts

Sectie B

1ste blad

van 1 à 56   103/2

ROL IX

1.

Calmpthout

7/4

Essen

 

 

2.

Oostmalle

8/6

Hoogstraten

8/2

 

3.

Brasschaat

7/8

 

 

 

4.

Brecht

8/5

 

 

 

5.

Cappellen

7/8

Calmpthout

7/4

 

6.

Hoogstraten

8/2

Ipenrooy   

2/9 

 

7.

Calmpthout

7/4

Essen        

1/8

 

ROL X

1.

Ekeren

7/4

Schilde

16

 

Oostmalle

7/8

Capellen

7/8

 

2.

Borgerhout

15/4

Ekeren

7/7

 

Brecht

8/3

 

 

 

3.

Oostmalle

5/6

Wortel

8/3

 

Hoogstraten

8/2

Ipenrooy

2/6 

 

Wuustwezel

8/1

 

 

 

4.

Calmpthout

7/4

Wuustwezel

 

 

5.

Cappellen

7/8

Calmpthout

 

 

6.

Wuustwezel

8/1

 

 

 

ROL XI

1.

Ruilverkaveling Loenhout Noordelijk en zuidelijk deel

2.

Ruilverkavelingsplannen

ROL XII

1.

Deel 1 en 2

2.

Deel 11 en 12

3.

Deel 16 en 17

ROL XIII

1.

Bodemkaart van België

2.

Stratenplan Wuustwezel

ROL XIV

1.

Kaart provincie Antwerpen

2.

Noordwatering Wuustwezel

3.

Gemeente Wuustwezel

ROL XV - ALLERLEI

Gooreind 1871 à verschillende formaten

Wuustwezel stratenpolan à verschillende formaten

Gemeente Schoten à verkoop nijverheidsgronden

Turnhout

Loenhout Ruilverkaveling / 17 Opmetingsplannen v.d. nieuwe percelen

KADASTERPLANNEN Wuustwezel

Wuustwezel

Sectie A

Achterbroek

WW

A1

 

Wuustwezel

Sectie A

Achterbroek

WW

A2

 

Wuustwezel

Sectie A

Achterbroek

WW

A3

 

Wuustwezel

Sectie A

Achterbroek

WW

A4

 

Wuustwezel

Sectie B

Het Moer

WW

B1

 

Wuustwezel

Sectie B

Het Moer

WW

B2

 

Wuustwezel

Sectie B

Het Moer

WW

B3

 

Wuustwezel

Sectie B

Het Moer

WW

B4

 

Wuustwezel

Sectie B

Het Moer

WW

B5

 

Wuustwezel

Sectie C

Terrijk

WW

C1

 

Wuustwezel

Sectie C

Terrijk

WW

C2

 

Wuustwezel

Sectie C

Terrijk

WW

C3

 

Wuustwezel

Sectie C

Terrijk

WW

C4

 

Wuustwezel

Sectie C

Terrijk

WW

C5

 

Wuustwezel

Sectie D

Het Dorp

WW

D1

 

Wuustwezel

Sectie D

Het Dorp

WW

D2

 

Wuustwezel

Sectie D

Het Dorp

WW

D3

 

Wuustwezel

Sectie E

Den Kruysweg

WW

E1

 

Wuustwezel

Sectie E

Den Kruysweg

WW

E2

 

Wuustwezel

Sectie E

Den Kruysweg

WW

E3

 

Wuustwezel

Sectie E

Den Kruysweg

WW

E4

 

Wuustwezel

Sectie E

Den Kruysweg

WW

E5

 

Wuustwezel

Sectie F

West Doorne

WW

F1

 

Wuustwezel

Sectie F

West Doorne

WW

F2

 

Wuustwezel

Sectie F

West Doorne

WW

F3

 

Wuustwezel

Sectie F

West Doorne

WW

F4

 

Wuustwezel

Sectie G

De Posterey

WW

G1

 

Wuustwezel

Sectie G

De Posterey

WW

G2

 

Wuustwezel

Sectie G

De Posterey

WW

G3

 

Wuustwezel

Sectie G

De Posterey

WW

G4

 

Wuustwezel

Sectie G

De Posterey

WW

G5

 

Wuustwezel

Sectie H

Het GoorEnd

WW

H1

 

Wuustwezel

Sectie H

Het GoorEnd

WW

H2

 

Wuustwezel

Sectie H

Het GoorEnd

WW

H3

 

Wuustwezel

Sectie H

Het Gooreind

WW

H4

 

Wuustwezel

Sectie H

Het Gooreind

WW

H5

 

LOENHOUT

Loenhout

Sectie A

Poppendonck

LH

A1

 

Loenhout

Sectie A

Poppendonck

LH

A2

 

Loenhout

Sectie A

Poppendonck

LH

A3

 

Loenhout

Sectie A

Poppendonck

LH

A4

 

Loenhout

Sectie B

 

LH

B1

 

Loenhout

Sectie B

 

LH

B2

 

Loenhout

Sectie B

Poppendonck

LH

B3

 

Loenhout

Sectie B

Poppendonck

LH

B4

 

Loenhout

Sectie B

Poppendonck

LH

B5

 

Loenhout

Sectie C

Hoender Heide

LH

C1

 

Loenhout

Sectie C

Hoender Heide

LH

C2

 

Loenhout

Sectie C

Hoender Heide

LH

C3

 

Loenhout

Sectie C

Hoender Heide

LH

C4

 

Loenhout

Sectie D

Neerven/Sneppelheide

LH

D1

 

Loenhout

Sectie D

Neerven/Sneppelheide

LH

D2

 

Loenhout

Sectie E

Het Dorp

LH

E1

 

Loenhout

Sectie E

Het Dorp

LH

E2

 

Loenhout

Sectie E

Het Dorp

LH

E3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oproep ! ! !
Wij zoeken geinteresseerde personen uit Wuustwezel die in hun vrije tijd
willen meewerken aan de verdere uitbouw van het archief van de
"Heemkundige kring Wesalia II"