FONDS A.J. WEYNS

 
 

 

Doos 1:
De familie Ansoms, Antonissen, Asselberghs, Augustijns, Betz, Boom, Broeckx, Daniel Buycx, Campo (BRE), Claes, Coecken, De Cuypere, De Kaey, Geerts, Goossens, Grielens, Gysels, Hemels, Hunselmans, Kenis
 
DOOS 2:
De familie Meeusen, Mengelkoch, Mosmans, Pittoors, Pluym, Pluym - Wouters, Rennen, Rubens, Scheltiens, Schilders, Schoofs, Smouts, Snellincx, Stadius, Stijnen, Strijpen, Van Amstel, Van Bavel, Van de Mierop, Van den Bleeken, Van den Bossche, Van der Noot,  Van Gastel I, Van Gastel II, Van Looy, Van Nueten, Van Rooy (Lier)
 
DOOS 3:
De families Van Staeyen, Van Tychelt, Vergauwen, Voochten, Voorspoels (LH), Warmoes, Van Hooydonck I en II, Van Ostaeyen I en II, Vorsselmans
Families allerlei.
 
DOOS 4:
1 - Testament 23/03/1750, Kerk St.-Pieter en Pauwel (1909), Kerkmeesters ..., Legaat (1665), Rekeningen,    oorlogsschade,...
2 - Het oudste uurwerk op de toren, Het kleinste kloksken, De Tiendenschuur, Het uurwerk op de toren, Een nieuwe klok voor Loenhout ...
3 - Geschiedenis van de pastoors en medepastoors te Loenhout
4 - De parogieregisters van Loenhout
5 - Het kerkorgel
6 - In en om heilige Quirinus
7 - Grafschriften Loenhout
8 - Secretarissen te Loenhout
9 - Schepenen van loenhout
10 - Schouten te Loenhout
11 - Vorsters en ondervorsters
12 - De molens
13 - De schuttersgilden I
14 - De schuttergilden II
15 - St.-Quirinusgilde te Loenhout
 
DOOS 5:
 1 - Volkstelling Loenhout 1816
2 - Heren van Loenhout I
3 - Heren van Loenhout II
4 - D'Heere vander laen, ridder, Heere van Bisecq,...verkoopt...
5 - Archiefstuk Rijkevorsel 30/09-1766
6 - Archiefstukken Loenhout 1674 - 1675
7 - Lijst bestede armenkinderen tot Loenhout 1737
8 - Vertaalde archiefstukken GAL nr 184 - 200
9 - Archiefstukken 1608 - 1610
10 - Archiefstukken 1625,...
11 - Archiefstukken 1700,...
12 - GA Loenhout 14/06/1538 - 04/05/1539
13 - Inleiding geschiedenis
14 - Grepen uit geschiedenis van Loenhout
15 - Waar gebeurd
16 - Wonderbare genezing
17 - Doodslag
18 - Volkstelling 1801/ comunnicanten, ambtenaren, particulieren,...
19 - Lijst dienstplichtigen jaar 9,10, 11
20 - De chirurgijn
21 - 100 jaar geleden
22 - Ruiters Loenhout
23 - GA Westmalle nr 11
24 - Vertaalde archiefstukken
 
DOOS 6:

1 -

Bisdom Antwerpen / Telling communicanten in 1711 en 1787
2 - Schoolreglement 1737
3 - Loenhout Volkstelling 1693-1698-1709
4 - De St.-Quirinuskapel te Loenhout
5 - Het retabel van de St.-Quirinuskapel te Loenhout
6 - Inventaris kerkarchief Loenhout
7 - Afrekening aan de kerk: bruidegoms begrafenissen
8 - Namenlijst
9 - Oude archiefteksten
10 - idem
11 - idem
12 - idem
13 - idem
14 - Afschrift uit schepenregisters Breda
15 - De Brabantse stad
16 - Boedelscheiding Simon Jan Wijns
17 - Stamtafel: Hoogstraten oude huizen en families
18 - Aantekeningen betreffende families uit het land van Hoogstraten
19 - Kempische uitwijkelingen
20 - Allerlei
 
DOOS 7:
1 - Loenhout en zijn geschiedenis
2 - Loenhout en de gouden tafel
3 - Kapel = gilde St.-Quirinus te Loenhout
4 - Van Ostaeyen, die van Brecht
5 - Mislukte oogsten te Brecht
6 - Mensen van LH en WW die poorter werden in de stad.
7 - De in- en uitwijking te Loenhout 1650 - 1796
8 - Loenhout eigennamen van huizen ... om en rond ...
9 - Kwartierstaat Anna Cornelia Van Gestel
10 - LH Geboorteregisters 1686 - 1706
11 - LH Registers huwelijk - overlijden 1686 - 1706
12 - LH: folklore: onze spotnamen
13 - LH: Tommelbergen
14 - Kopieën microfilms
15 - Opsommingen geboorte, huwelijk en overlijdens; schepenakten
16 - Archiefstukken (met vertaling)
 
DOOS 8:
1 - Brecht telling 1602
2 - Brecht telling 1698
3 - Brecht overlijden van 1611 - 1714
4 - Brecht gezinshoofden in 1781
5 - Kwitanties van Poncelet (1779 - 1785)
6 - Brecht onder de Brabantse omwenteling
7 - Bijdrage tot geschiedenis lager onderwijs te Brecht
8 - De "Convoy-slag" (1746) te Brecht
9 - Korte historiek
10 - Cijnzen v/den Heer van Bergen-op-Zoom te Brecht in 1359
11 - De St.-Michielskerk te Brecht
12 - De St.-Willibrorduskapel te Overbroek
13 - Oostmalle: ° 1798-1823/ x 1798-1823/ + 1799-1822 (alf. tafels)
14 - Het geslacht Eyskens uit Brecht
15 - Asselberghs: een oud Kempisch maaldersgeslacht
16 - Het kasteel van Zundert genaams "het Hof van Laer"
17 - Castelré
18 - Herentals 100jaar bestuur (1580 - 1679)
19 - Aantekeningen over omliggende dorpen van Brecht
20 - Archaeologia Belgica: Tommelberg Loenhout
 
DOOS 9:
1 - Bevolking -Westmalle (1816 -1825)
2 - Overlijden te Lier (1584 - 1589)
3 - Huwelijken te Kontich (1572 - 1579 / 1594 - 1606)
4 - Telling van 1709 te Vorselaar
5 - Kwartierstaat Willems
6 - Dillie Weyns -testament
7 - De familie Weyns - kwartiestaat A.J. Weyns
8 - Weyns, een geslacht uit Rijkevorsel (werkdocument + tekst)
9 - Parochieregisters Rijkevorsel ° 1604 - 1619/ x 1606 - 1619/ + 1607 - 1614
10 - Rijkevorsel: "Hooftgelt 1702"
11 - Rijkevorsel: Quartiere van Hoogstraten 29/05/1709
12 - De in- en uitwijking te Rijkevorsel
13 - De Brabantse omwenteling
14 - Een liefdesgeschiedenis te Rijkevorsel
15 - Zoersel: de familie Weyns
16 - Oostmalle: Beknopt overzicht 1961 - 1970
  
DOOS 10:
Informatiebladen van Loenhout
  
DOOS 11:
Informatiebladen van Brecht + St.-Lenaarts
WERKSCHRIFTEN
1 - Goossens
2 - Familiegegevens +GA Westmalle (1584 - 1650)
3 - Familiegegevens Pluym
4 - van Elsacker (voor 1600) GA Loenhout (1568 - 1650)
5 - Familiegeschiedenis Weyns tak Rijkevorsel
  
FARDE I, II, II, IV
Hierin vinden we de allerlei gegevens over verschillende families van de nakomelingen van "Dillie" Weyns".
Deze gegevens zijn ook op fiches gezet.
  
FARDE G.A. LOENHOUT
Deze gegevens werden door A.J. Weyns verkort op kleine fiches geschreven. Al deze gegevens hebben wij op de computer gezet. Die gegevens kan men nu raadplegen in farde ... van het "Archief van Loenhout".
  
Verder bevatte het archief ook nog een hele reeks interessante boeken i.v.m. genealogie, heemkunde, geschiedenis,... Later werd daar ook nog de verzameling doodsprentjes aan toegevoegd.

 

BOEKEN (Fonds A.J. Weyns)

 

1. BEWERKTE PAROCIEREGISTERS (bij bib).

 

Brecht:

x 1611-1714   

 

 

+ 1611-1714.

 

Loenhout:

° 1707-1800

 

 

X 1707-1800

 

 

+ 1707-1800.

 

Vlimmeren:

° 1678-1796.

 

Westmalle:

x 1606-1800

 

 

+ 1609-1800

 

Zoersel:

1607-1631

 

 

1631-1675.

 

Volkstelling Loenhout:

1693-1698-1709.

 

2. FAMILIES (bij bib).

 

Eyskens: een Brechts geslacht.

 

Het geslacht van Gestel-van Gestel.

 

De stam Quirynen.

 

De stam Bogaerts-van Dijck

 

Het geslacht Beyers-van Voxdaele

 

De familie Speltincx

 

Les della Faille V.

 

3. ALGEMEEN.

 

Geschiedenis van de verwoesting van Brecht

 

Gedenkschriften betreffende de aloude heerlijkheid Esschen, Calmpthout, Huybergen.

 

Het humanisme en de rechtswetenschappen.

 

Documenta campinice Historica Keuren V.

 

Een folkloretentoonstelling in Antwerpen in 1916.

 

Joannes Custo.

 

Joannes Stadius

 

Koninklijke St-Sebastiaansgilde Hoogstraten.

 

Kalmthout op het einde van het ancien régime.

 

Honorable Amende

 

Oostmalle in oude prentkaarten.

 

Brecht: verslag schepencollege 1898-1899.

 

Enkele uitgaven:

Calmpthoutania

 

 

Oudheid en kunst

 

 

't Spycker

 

 

Taxandria

 

 

Wesalia

 

Het Liers begijnhof: artiestenoord en inspiratiebron.

 

De Brugse markt: 1200-1918

 

Het huisraad in Vlaanderen(folder)

 

Kunst in Vlaanderen: Jan van Campenhout

 

Wapenschilden gemeenten arrondissement Antwerpen en Mechelen.

 

Graven naar Rubens.

 

Loenhout in oude prentkaarten.

 

Kempische windmolens.

 

Vlaamse schilders in het noorden.

 

Nicolaas Rockox.

 

Het apostelenretabel ui de voormalige begijnenkerk van Tongeren.

 

Scella 20° jaargang.

 

Jaarboek Malle 1981

 

Kant in Turnhout.

 

Mechelen,de oude stad van de Nederlanden.

 

St-Gummarusfeesten  te Lier erkenning relieken

 

 

Lier.

 

 

Tentoonstelling.

 

Koorbanken van Hoogstraten.

 

Anton Bergmans.

 

Verdrag van Meersen 1870.

 

65° verjaardag van L.Zimmer.

 

Geheim aanbod Leonardus Lessius.

 

Het voorstel tot de grote strijd.

 

Vlaggen uit Rubens tijd.

 

Sint-Jacobskerk te Antwerpen.

 

De 12 spreuken van Breughel.

 

Natuurgeweld in Nederland.

 

Inventaris archief fam. V.d.Werve de Schilde

 

Inventaris Doop, trouw, begraaften  RA.

 

De kerkelijke rechtspraak en haar evolutie in bisdommen.

 

Antwerpen, Gent, Mechelen I algemeen II inventaris

 

Tussen 1570 en 1795.

 

Verheerlyckt Vlaandre I.

 

Verheerlyckt Vlaandre II.

 

Verheerlyckt Vlaandre III.

 

Etymolocicum Teutonicae linguae.

 

Noms de famille de Belgique I.

 

Noms de famille de Belgique II

 

Liber amicorum.

 

Racconigi 76-77.

 

Catalogus schilderijen 19° en 20° eeuw.

 

Catharina van Siënna

 

Joost van den Vondel.

 

Breughel.

 

Brasschaat gemeente der parken.

 

Lokeren onder de Franse beheersing.

 

Berschrijving van Breda.

 

Tielen, mijn vriend.

 

De Brabantse molens.

 

Deurne en Borgerhout.

 

Geschiedenis van Edegem.

 

Bijdrage tot de geschiedenis van Broechem.

 

Geschiedenis van de Trappistenabdij te Westmalle.

 

Geschiedenis van Schoten, Merxem en Sint-Job-in 't-Goor. I, II, III.

 

Bijdrage tot de aloude geschiedenis van Herentals.

 

Geschiedenis van Berchem.

 

Geschiedenis Oostmalle.

 

Camera obscura op Oost- en Westmalle.

 

Waardevol Lokeren.

 

Hoogstraten oude huizen en families. I, II en IV.

 

Bergen op Zoom een stad als een huis.

 

Groningen en ommelanden in grootvaders tijd.

 

Hierbij hebben we nog een 12-tal bakken met fiches van de bewerkte klapper (handgeschreven).

 

Bron "Boeken": Kevin Geuens (Heemkunde Antwerpen). archief: Collectie van Wesalia II Heemkundige Kring Wuustwezel, Wuustwezel. 1493 - . In Archiefbank Vlaanderen [online]. 10 maart 2006 [cited 2006-06-28]. Record no. 4640. 
Available from World Wide Web:
www.archiefbank.be

 
   
 

 

 
 

Oproep ! ! !
Wij zoeken geinteresseerde personen uit Wuustwezel die in hun vrije tijd
willen meewerken aan de verdere uitbouw van het archief van de
"Heemkundige kring Wesalia II"