WAT ZOEKT WESALIA II

Alles wat te maken heeft met plaatselijke folkloristische geschiedenis van de streek en haar bewoners:

o      waardevolle geschriften, documenten, gebruiksvoorwerpen…

o      geschiedkundige, heemkundige, folkloristische activiteiten

o      ambachten – archeologie

o      cartografie: oude atlassen, kaarten,…

o      communieprentjes

o      plaatselijke conflicten, familievetes

o      dialect

o      doodsbrieven, doodsprentjes

o      dorpsbestuur, dorpsfiguren

o      familiegeschiedenissen

o      plaatselijke fauna en flora

o      plaatselijke feesten, gebeurtenissen, gewoonten

o      geboorte-, huwelijkskaarten

o      gelegenheidsliederen en gedichten

o      geologie en geografie

o      ontstaan, werking gilden

o      heraldiek

o      de plaatselijke inwoners

o      de kerk en al wat erbij hoort

o      kleding, klederdrachten

o      legende, verhalen

o      naamkunde

o      sport en spel

o      stamboomonderzoek

o      stoeten, straten 

o      landbouw en veeteelt

o      verenigingsleven

o      vervoer

o      volksgebruiken, volkshuisraad,volksliederen

o      volksspelen

 

ALLE “SCHATTEN” UIT HET VERLEDEN !!!

WESALIA II

o      verzamelt

o      inventariseert

o      zet ter inzage

o      bewaart alles voor de toekomst !!!

 

 
 
 
     
 

Oproep ! ! !
Wij zoeken geinteresseerde personen uit Wuustwezel die in hun vrije tijd
willen meewerken aan de verdere uitbouw van het archief van de
"Heemkundige kring Wesalia II"