In het boek “Over Groot Moeders’ Leven” (garengenaaid met soepele kaft, 368 blz.) uitgebracht in eigen beheer (D/2011/Katleen De Vylder, uitgever) (ISBN 978 908 1453 417), kunnen we lezen over het leven van een molenaarsgezin (n.v.d.r. Wuustwezel), waarin de overgrootmoeder de spil is, het creëren van de typische Kempische kledij, het bewaren van voedsel, de belangrijke plaats die het geloof dagdagelijks bij hen innam. Na deze prelude volgt er een symfonie waarin de grootmoeder een hoofdrol vertolkt, komt het overleven tijdens de oorlogsjaren aan bod en ook het woord en de muziek nemen al een grotere plaats in. De gevolgen van de tijdsgeest in combinatie met de oorlogsjaren komen tot uiting bij de moeder die haar jeugdjaren tijdens de woelige jaren veertig doorbrengt. De pianomuziek begeleidt deze jaren op een virtuoze manier. Nadien, vanaf de jaren zestig, komt het kind aan bod met zijn liefde voor het woord, de dans, de natuur, de gitaar, de harp, het leven, aangevuld met een blik achter de coulissen van het concertleven van een harpiste, en hoe dit alles op het einde van de twintigste eeuw in Vlaanderen werd ingevuld. Ook dit kind wordt moeder,… De genen overleven en worden gekenmerkt door hun gedrevenheid en het gevecht met de maar weinige kracht die er lichamelijk aan toegevoegd werd.

Bron: www.katleendevylder.be
 
Het boek is te koop aan de prijs van € 19,95
 
Het boek kan afgehaald worden bij de heemkundige kring Wesalia II tijdens de openingsuren.
     
 

Indien u het boek niet kan afhalen gelieve  € 24,95 te storten op rekening nr.

BE96 973-0185435-05

Heemkundige kring Wesalia
Gasthuisdreef 6 C
2990 Wuustwezel

m.v.v. Boek "Over groot moeders' leven"

 
     
 
 

Met het oog op de verbouwingswerken van Gasthuishoeve 
Annie tot het HUIS VAN HET KIND, wilde het gemeente-
bestuur graag een brochure uitgeven omtrent de geschiede-
nis van deze hoeve.
Heemkundige kring Wesalia II aanvaardde de opdracht.
Uiteindelijk is het een uitgebreid geschiedkundig boek
geworden van de Gasthuishoeves in Wuustwezel.
Het boek werd geschreven door Dr. Fr. Vorlat,
en kreeg de titel:

DE PROCHIE VAN WOESTWESEL

 

 

 

Het boek (80 blz.) is te koop aan de prijs van € 12,50
 
Het boek kan afgehaald worden bij de heemkundige kring Wesalia II tijdens de openingsuren.

 

 

Indien u het boek niet kan afhalen gelieve  € 17,50 te storten op rekening nr.

BE96 973-0185435-05

Heemkundige kring Wesalia
Gasthuisdreef 6 C
2990 Wuustwezel

m.v.v. Boek "De Prochie van Woestwesel"

 
 

 

In "Leven aan de grens" geeft Stan Dirven een prachtig overzicht van 250 jaar grensbedrijvigheid.
Hij belicht het ontstaan van de grens en de grensgeschillen en vertelt over de evolutie van tolwegen naar het tolkantoor. In de rubriek over het leven aan het tolkantoor vertelt hij over de douane, agentschappen en werkgelegenheid. Een bijzonder hoofdstuk is de rubriek over de oorlog aan de grens en de elektrische draad die België en Nederland scheidde. Ook de smokkelaars krijgen een aparte plaats in zijn boek. Tenslote gaat hij in op het verval en het feit dat de grenspost een troosteloos spookdorp werd en de moeilijke opdracht om de grensstreek weer nieuw leven in te blazen.

Bron tekst: "De Spiegel"

 

 

 

Het boek (3de bijdruk) (262 blz.) is te koop aan de prijs van € 15,00
 
Het boek kan afgehaald worden bij de heemkundige kring Wesalia II tijdens de openingsuren. 

 

Indien u het boek niet kan afhalen gelieve  € 17,50 te storten op rekening nr.

BE96 973-0185435-05

Heemkundige kring Wesalia
Gasthuisdreef 6 C
2990 Wuustwezel

m.v.v. Boek "Leven aan de grens"


Ik klim in mijn stamboom.

Werkboek voor kinderen vanaf 8 jaar. 

Op een speelse manier (invullen, kleuren, interviews met familieleden) stellen uw kinderen of kleinkinderen zelf een stukje familiegeschiedenis samen (68blz .A4)

Samengesteld door Stan Dirven

 

 

 

Het boek is te koop voor leden aan € 5 en voor niet leden aan € 6,5
 

Het boek kan afgehaald worden bij de heemkundige kring Wesalia II tijdens de openingsuren.

 

Indien u het boek niet kan afhalen gelieve leden € 10,50 en niet leden € 11,50 te storten op rekening nr.

BE96 973-0185435-05

Heemkundige kring Wesalia
Gasthuisdreef 6 C
2990 Wuustwezel

m.v.v. Boek "Ik klim in mijn stamboom"

 

 

Oproep ! ! !
Wij zoeken geinteresseerde personen uit Wuustwezel die in hun vrije tijd
willen meewerken aan de verdere uitbouw van het archief van de
"Heemkundige kring Wesalia II"