WELKOM op de eerste verdieping van het Huis van het Kind waar 
WESALIA II, heemkundige kring Wuustwezel,
u de mogelijkheid biedt om opzoekingen te komen doen.
Graag willen wij U wat wegwijs maken in alles wat wij te bieden hebben.

We geven een overzicht van wat er allemaal ter beschikking staat van de bezoekers. 

 

 • Zet na gebruik alles netjes terug op zijn plaats.

 • Laat alles in de plastieken mapjes steken, ook als je een kopie wil maken.

 • Na u willen nog veel mensen gebruik maken van ons archiefmateriaal.
  Wij vinden het dan ook zeer spijtig dat er regelmatig bladeren uit kaften (zelfs volledige kaften verdwijnen. De aanwezige verantwoordelijke zal in ’t vervolg extra toezicht houden. Wij vragen tevens de medewerking van alle bezoekers. Samen kunnen wij ervoor zorgen dat het archief volledig blijft.

  Dank voor je medewerking.

- Vlaamse Stam  1997 -> …  

- Inhoudsopgave jaargangen Vlaamse Stam

 
   
- Kerkelijk archief  Loenhout Kaften 1 -> 10
   

- Kerkelijk archief Loenhout

Kaften 11 -> 21

   

- Kerkelijk archief  Loenhout

Kaft  22
- Schepenakten Fonds Weyns Kaft  23
- Schepenregisters 16571572/ 1713-1768 Kaft  24
- Enighe Scheidinghe…  /Notaris v/d Buyten

Kaft  25

- Bevolkingsregister 1829 - 1830  

 

Aankomst – Vertrek 1860 – 1872 Kaft  26
- Naamlijst BV reg. 1866-76/ 1881- 90/1901-1910 Kaft  27
- Inwoners 1664 – 1972 Kaft  28
- Belastingen  jaar V –VII Kaft  29
- Belastingen  jaar VIII- IX – X Kaft  30
- Belastingen jaar XI  XII  1807 Kaft  31
- Belastingen J18/ 1821-22/32-33/34/68

Kaft  32

   
- Belastingen 1891- 1896 – 1901 Kaft  33

- Notulen gemeenteraad 1815-18 18/ 1818-1836

Kaft  34

- Notulen gemeenteraad 1836-1863 Kaft  35
- Notulen gemeenteraad 1864-1892 Kaft  36
- Notulen gemeenteraad 1893-1921 Kaft  37
- Notulen gemeenteraad 1922-1938 Kaft  38
- Rekeningsbewijzen 1795 – 1813 Kaft  39
- Rekeningsbewijzen 1807 – 1813 Kaft  40

- Rekeningsbewijzen1843-1844-1854

Kaft  41
   

- Voorraad papier/ kaften/ …

 
 • In de rubriek “Parochieregisters” en “Burgerlijke stand” (zie verder) vind je welke jaren in een kaft steken.

 • Bij B.S.  heb je jaarlijks de akten van geboorte, huwelijk en overlijden.

- Vlaamse stam   

 

Periode: 1983 -> 1996  
  
- Burgerlijke stand Loenhout  

 

Periode 1800 – 1843 Kaften 1 -> 10
  
- Burgerlijke stand Loenhout  

 

Periode 1844 -> 1883 Kaften 11 -> 20
 

- Burgerlijke stand Loenhout

 

 

Periode 1884 -> 1910 Kaften 21 – 27
  
- 10- jaarlijkse tafels  
  Periode 1802 -> 1860 Kaft 28
  Periode 1861 -> 1910 Kaft 29

 

- Parochieregisters Loenhout  

 

Geboorte Periode 1601 -> 1900 Kaften 30 -> 39
  
- Parochieregisters Loenhout  

 

Geboorte Periode 1901-> 1925 Kaft 40

 

Huwelijk  Periode 1629 -> 1925 Kaften 41->44

 

Overlijden  Periode 1630 –> 1925 Kaften 45->48

 

 

 

- Vlaamse stam  

 

Periode 1969 -> 1982

 
 
- Parochieregisters Wuustwezel  
  Geboorte Periode 1608 –> 1918 Kaft  1 -> 11
 

- Parochieregisters Wuustwezel

 

  

Geboorte Periode 1919 –> 1925

Kaft  12
  Huwelijk Periode 1619 -> 1925 Kaft  13 -> 17
  Overlijden Periode 1617 -> 1925 Kaft  18 -> 22
  x 1926 -> 1937 + 1926 -> 1935 Kaft  23
 

- Schepenakten Wuustwezel

 
  Periode  03/03/1483 -> 06/03/1535 Kaft  24
  Periode  06/03/1535 -> 09/11/1573 Kaft  25
  Periode  09/11/1573 -> 02/12/1641 Kaft  26
  Periode  02/12/1641 -> 29/12/1662 Kaft  27
  Periode  03/01/1663 -> 16/12/1686 Kaft  28
  Periode  18/12/1686 -> 11/04/1724 Kaft  29
  Periode  21/04/1724 -> 21/04/1777 Kaft  30
  Periode  21/04/1777 -> 07/03/1796 Kaft  31
   + ongenummerde folio’s  
- Chijnsboek 1493 Kaft  32
- Leenboek I  1690 – 1743 Kaft  33
- Leenboek II  1690 – 1743 Kaft  34
 

- Bevolkingsregisters Wuustwezel

 
  Periode 1815->1828 Kaft  35
  Periode 1829->1834 Kaft  36
  Periode 1835->1846 Kaft  37/ 38
  Periode 1847->1856 Kaft  39
  Periode 1857->1868 A+B  Kaft  40/41
  Periode 1881–>1890 A+B  Kaft  42
- Naamlijst Bevolking 1891->1900   1901->1910 A+B  Kaft  43
- Bevolking In/Uit  1887-> 1900  1901 ->1920 Kaft  44
- Leenboek Jacobus Van der Reyt Kaft  45
 

- WW – bevolkingsregister

Kaft  46
- WW Bevolkingsreg. + namenlijst Kaft  47
- WW Notulen gemeenteraad 1909-’25 Kaft  48
- LH  Bevolkingsregister 1881- 1890 Kaft  49
- LH  Bevolkingsregister 1891-1900 Kaft  50
- LH  Bevolkingsregister 1901-1910 Kaft  51
- LH  Schepenakten REG.: 142-143-146 Kaft  52
- LH  Archief BORNEM Kaft  53

- LH  Notarisakten

 
  E. VAN  NUETEN 1840-1876 Kaft  54

- BRECHT Notarisakten

 
  J.F. Keysers  1840-1849 Kaft  55

       

J.F. Keysers  1850-1856

Kaft  56

 

 

- De Brabantse Leeuw  Nr.: 1 -> 19  

- Vlaamse stam

 

 

Periode1965 -> 1968  
 
- Burgerlijke stand Wuustwezel  

 

Periode 1799 -> 1829 Kaft 1 -> 10
 
- Burgerlijke stand Wuustwezel  

 

Periode 1830 -> 1859 Kaft 11 -> 20
 
- Burgerlijke stand Wuustwezel  

 

Periode 1860 –> 1889 Kaft 21 -> 30
 
- Burgerlijke stand Wuustwezel  

 

Periode 1890 -> 1910 Kaft 31 –> 40
 
- Tienjaarlijkse tafels Wuustwezel  
 

Periode 1802->1822

Kaft  41
  Periode 1823->1860 Kaft  42
 

Periode 1861->1900

Kaft  43
  Periode 1900->1910 Kaft  44
  Periode 1911->1930 Kaft  45

- Parochieregisters Gooreind

 
  Periode 1871->1925  
  Geboorte Kaft  46

 

Huwelijk/Overlijden Kaft 47
 • Zondagsblad  Doos 1 ->27

 • Dozen BIB  M1-> M7

1 - Album Paleographicum XVII Provinciarum
2 - Atlas van de wereldgeschiedenis
3 – Herdenkingsboek 1940-45
4

- Hemels prentenboek

5

- Hoe zij groeide –Congregatie …

6 - Maria jaarkrans – Mariale kunst
7 - Akten Weeskamer Mechelen 1733 ->1738
8 - Akten Weeskamer  Mechelen 1737-1740
9 - Bidprentjes in de Z. Nederlanden
10 - Herdenkingsprentjes Allerzielen
11 - Heraldiek
12 – De 20ste eeuw Deel 1
13 – De 20ste eeuw Deel 2
14 – Brasschaat  een boeiend verleden Deel II
15 - Bij ons in ’t dorp
16 – Genealogische gegevens allerlei
17 - Woordenboek Latijn – Nederlands
18 – De onbekende zeeën
19 – Zundert in oude prentkaarten

 

1 – 1795 Vrijheid, gelijkheid, Broederlijkheid 1  Kalmthout
2 – 1795 Vrijheid, gelijkheid,Broederlijkheid  2 Kalmthout
3 - Toen we Nederlanders …1814-1830  Boek1  Schilde
4 – Toen we Nederlanders …1814-1830  Boek2  Schilde
5 – Vlaams kwartierstatenboek  Deel 1
6 - Vlaams kwartierstatenboek Deel 2
7 – Vlaams kwartierstatenboek Deel 3
8 - Vlaams kwartierstatenboek Deel 4
9 – Kwartierstatenboek ’s-Hertogenbosch – Tilburg
10 – Kwartierstatenboek West-Noord Brabant  Deel I
11 - Kwartierstatenboek West-Noord-Brabant  Deel II
12 – Kwartietstatenboek West-Noord-Brabant Deel III
13 - De oorkonden van Pitsenburg
14 – Wie heeft wat?
15 – Het landelijk Reet vergaat
16 – Woordenboek familienamen België A->K
17 – Woordenboek familienamen België L->Z
18 – Stamboek Vlaanderen –100 vooroudertafels
19 – Jubileumuitgave Gens Brabantica
20

– Speuren naar je voorouders ->stamboomonderzoek

21 – Inventaris familiegeschiedenissen VVF
22 – Inventaris plaatselijke geschiedenissen VVF
23 – Inventaris bewerkte bronnen VVF
24 – Inventaris parochieregisters VVF
25 – Inventaris microfilms VVF
26 – Oude woorden/uitdrukkingen schepenarchief …
27

– De tijdrekening

28 – Bouwen door de eeuwen->Vlaanderen  10N 3 RU-Z
29 – Afkortingen in het oud schrift
30 – Bidprentjes van voor 1900 VVF

 

1

- Rep. kalender/ Afkortingen oud-schrift/ Latijnse woorden en  

   uitdrukkingen

2

– Inventaris bij foto’s doodsprentjes WAH

3 – Inventaris doodsprentjes Flor Backx
4 – DP Verzameling Ravels, Weelde en Poppel
5 – Inventaris Inhoud Gens Brabantica, …
5A B C - Inventaris uitgaven Heemkundige kringen
6 – Inventaris Doodsprentjes oud
6A B C - Inventaris doodsprentjes
7A B - Inventaris overlijdensberichten in kranten
8 – Inventaris notarisakten
9 - Inventaris Boeken/Kaarten/ Wandplaten
10 – ALGEMENE  INVENTARIS

 

  ONDER SCHRIJFBLAD
1 - Telefoonboek Gouden Gids 2004 - 2005
1A – Telefoonboek Antwerpen Noord 2004 – 2005
2

– Directo  Businnes  Bedrijfsaankopen

3 – Telefoongids Breda – Etten Leur – Oosterhout
4 - Telefoongids Antwerpen 2000 – 2001
5 – Telefoongids St.-Niklaas  2001 – 2002
6 - Telefoongids  Dendermonde, …  2001 – 2002
7 – Telefoongids  Antwerpen/Lier   2001 – 2002
8 – Telefoongids Antwerpen/Noord  2002 – 2003
9 – Telefoongids Antwerpen/Noord 2003 – 2004
10

– Stedenatlas  België

11 – Antwerpen (wegenatlas)
12 – Brabant
13 – Limburg
14 – Oost – Vlaanderen
15 – West – Vlaanderen
16 – De oorkonden van Pitsenburg Deel I
17 - Deel II
18 -  

Deel IV

19 – Inventaris archief Rijsbergen
 • In de meeste kaften van DB en DP vind je vooraan een inventaris van de inhoud.

DB : Doodsbrieven  Farde 1 -> 10

DB : Doodsbrieven  Farde 11 -> 20

DB : Doodsbrieven  Farde 21-> 31

DB : Doodsbrieven  Farde 32 -> 42

DB : Doodsbrieven  Farde 43 -> 53

DB : Doodsbrieven  Farde 54 -> 64

 

 

- Ascania  Map I en II

- Het Treffertje : Map I en II

- Levensboom : Map I en II
- Gens Brabantica – Volledige reeks Map I, II,  III,  IV
 

- DP : Doodsprentjes(kopie) Farde 1 -> 11

- DP : Doodsprentjes (kopie) Farde 12-> 21

- DP : Doodsprentjes(kopie)  Farde 22-> 32

- DP : Doodsprentjes(kopie)  Farde 33 ->

- DB : Doodsbrieven 65 ->

 • In de rubriek “Familiegeschiedenissen (gekopieerd)” vind je welke families er in de verschillende fardes worden behandeld. (Zie verder)

- Families  Kaften 1 -> 16

- Families  Kaften 17-> 30

- Families  Kaften 31->45

- Families  Kaften 46->58

- Families  Kaften 59->74

 • Familieboeken vind je onder de hoofding FA B nr.

 • De lijst van deze boeken vind je in de inventaris.

 • Wil je één dezer boeken inzien,  vraag die dan aan de aanwezige verantwoordelijke toezichter.

- Genealogie en computer  Kaft  1->4
- Genealogie en Heraldiek in Vlaanderen Kaft  5->7
- De Antwerpse genealoog Kaft  8-9
- Westhoek info Kaft 10
- Oranjeboom  Jaargang XLII ->XLIX  

 

- DP: Doodsprentjes W.A.H.   A->H(enkel) Kaften 1->11

 

- DP: Doodsprentjes W.A.H. H (dubb)->R (dubb) Kaften 12->24

 

- DP: Doodsprentjes W.AH.   S(enkel)-> Z Kaften  25->33
- DP: Foto’s bij  DP W.A.H.  A->D Kaft  34
- DP: Foto’s bij  DP W.A.H.   E->L Kaft  35

 

- DP: Foto’s bij DP W.A.H.    M->P  R->V Kaft  36
- DP: Foto’s bij DP W.A.H.  Van A->Van I Kaft  37
- DP: Foto’s bij DP W.A.H. Van K -> Z Kaft  38

- DP: Foto’s  DP(algemeen)                          

Kaft  39
 • Wilhelmieten Archief Huijbergen  farde 1 -> 36

 • MAPPEN   Inhoud : zie verder in deze map.

 • ALLERLEI:   farde 1 -> 12 : zie verder in deze map

 • VOLKSTELLINGEN:  farde 1 ->18 : zie verder in deze map

 • Kiezerslijsten Farde (boek) 1 -> 34 : zie verder in deze map

 • Fardes  voorzien van hoofding KL (Klappers ->PR en/of BS) : zie verder  in deze map

 
     
 

 

 
 

Oproep ! ! !
Wij zoeken geinteresseerde personen uit Wuustwezel die in hun vrije tijd
willen meewerken aan de verdere uitbouw van het archief van de
"Heemkundige kring Wesalia II"