Inhoud van de mappen

 
 

 

 
 

DOOS 1

– In- en uitwijking Loenhout

– De familie Van Elsacker

– Stamtafel  - Aertsen (Alias Stevens, ... )

                     - Anthonissen - Smout - Claessens

                     - Heestermans - De Bruyn - Lemmens

                     - Delcroix

                     - Cornelis Vandenbleecke

                     - Reynen

– 1934 - 1984  Neefs / De dag dat ik Abraham zag...

                      - Kwartierstaat Frans Neefs(09/06/1934)

– Stamreeks Van Eeckelen

– Het Brechtse geslacht Van Coudenberghe-Derkinderen - Aerts - Masen

– Aanvulling iv Brecht - Faes

– Kwartierstaat Neefs-Voorouders Neefs (Zundert-Halsteren - WW)

9 – Herdenking 50ste  verjaardag bevrijding Wuustwezel

10 – De familie Van der Rijt

11 – Familiefeest Van Hasselt 07/11/1975

12 – Keure Henric van Wilre  1291

13 – " Mon testament " F. J. Baron de Vinck de Wezel

14 – " Reeckeningsbeweys 1752 "

15 – Kwartierstaat J.B. Clement (1848)


DOOS 2

16 – Beyers van Voxdale

17 – Universiteitsstudenten te Leuven (uit enkele N.-Kempische gemeenten - 1485 - 1569)

18 – Vrouwen overleden te Antwerpen stad

19 – Oude grafschriften te Loenhout

20 – Onderwijzer Arthur Bosschaerts

21 – Wuustwezel  - kastelen

22 – Modelreglement lagere scholen WW

23 – Ons heem - dr. J. Goossenaerts

24 – K. C. Peeters

25 – Telegrams gouden bruiloft C. Peeters


DOOS 3

26 – Een kerstlied in de Kempen K. C. Peeters

27 – De bedrijvigheid van P. Benoit in de Kempen

28 – Brabant tijdens het Ancien Regime

29 – De tijdrekening (Kalender Juliaans - Gregoriaans - Republikeins)

30 – De familie Geysen te Wuustwezel

31 – 30 kwartieren van Lucia Mathijssen 1809-1855

32 – Genealogisch tijdschrift Midden - West  Brabant

33 – Kwartierstaat Blanckaert - Van Doninck

34 – Naamgeving nu en in de toekomst

35 – Documentatie administratie/ btw / registratie / domeinen

36 – Gerechtelijke archieven  Wouw

37 – Het geslacht Van Ryckevorsel

38 – 

39 – Priesterwijdingen - eeuwige geloften Wuustwezel

40 – Hoogstraten - oude families (kwartierstaten)


DOOS 4

41 – Emigratie uit de Antwerpse Kempen

42 – Afstammelingen Jan Van Tyghelt

43 – 

44 – Genealogie Marcus Kenis (1555)

45 – Kwartierstaat V. Looveren (Breda)

46 – Afstammelingen Jacobus Van Hoydonck

47 – Atlas van de gemeentefusies

48 – St.- Leonarduskerk St.- Lenaarts

49 – Arboretum Kalmthout

50 – St.- Lenaarts 1940 - 1945

51 – Kwartierstaat Jacques De Bie

52 – Familie Van Soom

53 – Lijst doodsprentjes (privι - 1999)

54 – Kwartierstaat Clement

55 – De post in Wuustwezel


DOOS 5

56 – Uit de archieven van K.C. Peeters

57 – Kwartierstaat Juliaan Floren

58 – De familie Neefs uit Gierle

59 – Vooroudertafel / Kwartierstaat Van den Wouwer

60 – De nalatenschap van Francus Hofkens en Catharina Goetstouwers

61 – Foto's millenniumstoet WW

62 – Verkiezingen 2000

63 – Stamtafel secretarissen Van Beeck te WW

64 – De familie Rennen

65 – Autobusongeval Herentals

66 – In memoriam G. Pollers

67 – De familie Keustermans - Cools (allerlei)

68 – Opening kinderheil  (--> zit in schuif kast)

69 – Afscheid juffrouw Keustermans (kinderheil) (zit in schuif kast)

70 – Familie Rommens tot Wuustwezel


DOOS 6

71 – Stamboomgegevens

       ° Cornelius Adriaensen X Joanna Braspennincx

       ° De familie Posselius

       ° Stamboom Hein Gielissen

       ° Stamboom Corneel Commissaris

       ° Schema genealogie fam. V/den Maagdenbergh

72 – Bloedverwantschapslijnen

73 – Kwartierstaat Bosch Antonius Ludovicus

74 – Familie Kenis   familiefeest 13/3/1987

75 – Voorouderreeks familie Van Looveren

76 – Een onverwachte verwantschap

77 – Stamboom van de familie Theuns

78 – Pastoor J. Noyens

79 – Stamboom familie De Helt

80 – Volledige stamboom Petrus Van Bouwel

       (Stabroek 12/02/1840)

81 – Inwoners LH en WW die begin 1900 in Merksem woonden.

82 – De familie Bevers

       I - Marinus Jacobi Bevers + Gr.-Zu 30/04/1644

83 – Lijst eerste communicanten Merksplas 1836 - 1852

84 – Stamboom fam. Van den Buys vanaf 1765

85 – Maria Cornelia Dictus

86 – De gesneuvelden van 1830

87 – De minuten van notaris P.F. Tllieux (Ekeren - 1789-1794)

88 – Klapper op de min. van not. A. Pauwels (Ekeren 1853-1855)

89 – Bewerking notariaat not. Hessenhove (Ekeren 1855-'66)

90 – Klapper op min. not. Brabants (Ekeren 1866-1869)


DOOS 7

91 – Waar overleden? Mannen te Antwerpen (+ in tehuizen)

92 – Wuustwezelse lenen in 1474

93 – De familie Van den Broeck te Sprundel

94 – Genealogie Aert Jacob Aerts

95 – Familie Van den Maegdenbergh te Sprundel

96 – Doodsprentjes Sprundel

97 – Huwelijksdispensaties te Sprundel

98 – Westbrabanders onder elkaar II

99 – Handboekje burgerlijke wellevendheid 1895

100 – Familieabum Jan Verleye en Th. Van Alphen

101 – Rijsbergenaren naar Indonesiλ

102 – De Wuustwezelse brandweer

103 – Zij kwamen van verre … en liepen verloren

104 – Leden gilde Kruisboog of St.-Joris 1560-1563

105 – Vereenvoudigde stamreeks fam. Sips (17de - 18de eeuw)

106 – Criminaliteit te Mechelen einde Anc. Regime

107 – Borgbrieven in kerkarchief : Wommelgem/Brecht/Merksem/Berendrecht

108 – Lenen v/h leenhof Mechelen te Schelle en Niel(1473)

109 – De Brusselse geslachten........

110 – De goedenissen van Oliveten te Zemst

111 – Augustijn Utdenhoven x  Maria van Roy

112 – Alexander Jacobs x Anna Maria Steemans

113 – Dopen Klein-Zundert  1697-1705

114 – Stamboom Neefs Loenhout


DOOS 8

115 – Leonardo Da Vinci

116 – Dr. Paardekooper

117 – Paus Pius XXI en XII

118 – Magellaan

119 – Krantenknipsels: Toulouse Lautrec- Een bisschop aan de schandpaal

120 – Kwartierstaten (samenstelling Frans Neefs)

121 – Stamreeks van Adrianus van Nijnatten

122 – “Le cheval de trait Belge” – Nieuwjaarswens 1897 – Kaart Belgisch Congo 1923
        Kaart Europa/Afrika met verkeerswegen

123 – Aanleg HSL

124 – Baarle en de Noordbrabantse grensperikelen

125 – Halstenaren in St.- Elisabeth

126 – Boerderijen

127 – Hoe zij groeide … klooster Opwijk

128 – Provincie Antwerpen – kanton Brasschaat

129 – Erfgoed Deel I Suggesties voor juffen en meesters

130 – Oude grafelijke lenen in het land van Waas anno 1320

131 – De post in Vloeiweyde (NL)

132 – Knip goed Deel II Werkschrift voor juffen en meesters


DOOS 9

133 – Overlijdensregister R.K. Parochie Oudenbosch 1704 - 1721

134 – Begijnen te Breda Geboorteplaats /-datum / datum professie

135 – Overlijdens abdij Averbode 1626 - 1797

136 – The Sinking of the Junyo

137 – Genealogische informatie

138 – Dr. Jef Goossenaerts

139 – Kwartierstaat J. Van Opbergen

140 – Stamreeks Adrianus van Nijnatten

141 – Akten ° , x en + van de familie Hens te Mechelen

142 – Eerste tak Limburgse familie Asselberghs

143 – Joannes Stadius 1527 - 1579

144 – Bijdrage tot geschiedenis lager onderwijs te Brecht

145 – Gemeentearchief in West-Vlaanderen

146 – Emigranten naar Verenigde Staten


DOOS 10

         Fiches familienaam : Commissaris


DOOS 11

         Fiches Aanverwanten Commissaris / Familie Planche + Willaert


DOOS 12

147 – Jef Van Rusysevelt

148 – De familie, bodem der priesterroepingen

149 – Lillo I

150 – Lillo  II

151 – Hoevenen

152 – Stabroek

153 – Geschiedenis

154 – Oorderen

155 – Fort St.- Marie

156 – Zandvliet

157 – Ekeren

158 – Berendrecht

159 – Wilmarsdonk

160 – Oosterweel

161 – Het gildewezen

162 – Vrijwillige brandweer WW 1835 - 1985

163 – Boerderijen behouden

164 – Het formalisme bij openbare verkopen onder 't oude regime

165 – Tussen moederkenszak en geldmuurautomaat

166 – Uit de Belgische automobielindustrie : Minerva

 

DOOS 13

Gegevens allerlei van de familie  Neefs


DOOS 14

167 – De bevolking van Edegem in 1693

168 – Bewerking akten Notaris J.J. Verstraeten te Zemst

169 – Huwelijken Heusden

170 – A + B  Gezinssamenstellingen familie Neefs

171 – Genealogie van Peter Jacobs Coolput (Weelde)

172 – Kwartierstaat van Matthias Matthι

173 – 400 jaar Dickens te Ravels en Weelde

174 – Kwartierstaat van Herman Janssen

175 – Kwartierstaat van Kristof Duyssens


DOOS 15

176 – Kwartierstaat Jan Broos /Baarle Nassau

177 – Familie Muys /Jodenvervolging

178 – Genealogie Bastianus Pauwels Alaerts

179 – Familie Van Hassel

180 – Familiewapens

181 – Het geslacht  Treffers--afstammend v/h geslacht Cuyper

182 – Pia consociatio Sanctae Familiae Hoogstraten

183 – Volledige lijst van de slachtoffers v/d watersnood in 1953 (NL)

184 – Het geslacht Neefs

185 – De Oostenrijkse successie oorlog  1744 - 1748 ESSEN

186 – Een wandeling langsheen de grenzen van ons Heerlyckheyd Hoogstraeten

187 – Inboedels uitpluizend

188 – Ons heem in de 80-jarige oorlog Essen

189 – Essense familienamen

190 – Bevolkingsstatistieken uit het Ancien Regime


DOOS 16

191 – Gedenkschriften omtrent aloude heerlijckheyd Essen, Calmpthout;

192 – De oude pastorie van Essen

193 – Genealogie v/ Hubertus Van Thillo te WW .

194 – Joannes Dickens- Zundert

195 – De fundatie Willem Sanders

196 – Bouwvergunningen langs de openbare weg

197 – Cornelis Dirven - Terheyden 23/10/1780

198 – Leonie van Dijck

199 – Begraafplaatsen kunnen ook groene ruimten zijn.

200 – Schepenakten WW --> i.v.mm. de familie Van Hooydonck

201 – Wapenkunde of heraldiek

202 – De boekhouding van “Den dobblen Arendt”

203 – Het landschap der “Voorkempen” in het licht der plaatsnamen

204 – 1905 – 1990 Antonia J. Neefs- Braun  - 85 jaar


DOOS 17

205 – Inventarisreeks 37 / Archief P.J.E. De Quay

206 – Rijksarchief Noord-Brabant Inventarisreeks 25

         Raad-, rekenkamer, Markiezen Bergen-op-Zoom

207 – Veerle Telling 1693

208 – Stamboom Familie Prins – Delcroix

209 – Rijksarchief  Noord-Brabant Inventarisreeks 14

210 – Wilhelmietenklooster te Beveren

211 – G.A. Roosendaal / Klappers op huwelijken R 1648 – 1810


DOOS 18

212 – Uit het metaalverleden van Herentals

213 – Wandelen langs symbolen in Herentals

214 – Aspekten van Metaal in Herentals

215 – Zusters H. Hart van Maria / 50 jaar werkzaam in Bekkevoort

216 – Naamregister Gedenkschriften Spycker Essen

217 – Andrι Goezu

218 – Allemaal NEEFS

219 – Familieboek L. Loos – Van Looveren

220 – Genealogie van een familie Slosse


DOOS 19

221 – Inventaris archief Gemeente Zundert

222 – De verzameling Doop-, Trouw- en Begraafboeken op R.A. Antwerpen

223 – Inventaris archief v/d Polder van Lillo, Stabroek, Berendrecht en Zandvliet

224 – Inventaris archief v/d Polders van Muisbroeck en Attenhoven

225 – Gedenkboek 750 jaar Huijbergen 1264 – 1964

226 – Genealogie « de la famille DE BRECHT »

227 – Pagaddertorens

228 – Bokrijk / Vrijen en trouwen onder de stamboom

229 – Stamboom familie Chantrain – Vanstockstraeten

230 – Annaklooster : Het culturele hart van Zundert

231 – Hoe start ik het onderzoek van mijn stamboom in R.A. ?

232 – Inventaris v/h archief v/d raad van Vlaanderen III 1966

233 – Geοllustreerde inventaris v/h kunstpatrimonium 1975

234 – Kempisch Museum Brecht - werktuigen

235 – Kempische Volkshuisraad in Museum Brecht


DOOS 20  Over leven en werk K.C. Peeters

236 – Brinio – Spel van kamp en strijd in 5 bedrijven

237 – Krantenknipsels (artikels v/ K.C. Peeters)

238 – Persmap 100 jaar K.C. Peeters

239 – Resultaat v/h sagenonderzoek in het Ned. taalgebied

240 – Aan de Antwerpse bevolking / Het Vleeshuis en de weerstandsbeweging

241 – De Brabantse boeren onder keizerin Maria-Theresia

242 – Algemeen Katholiek Vlaams Studentenverbond

243 – Het Steen te Antwerpen

244 – Werkschrift Normaalschool K.C. Peeters

245 – Guido Gezelle

246 – Volkscultuur in Technopolis

247 – Het werk van Jozef Cornelissen 75 jaar

248 – Het ontstaan van “Ons volksleven” volgens de correspondentie van
        Cornelissen en Vervliet.

249 – Het kerstkied in de Kempen

250 – Wuustwezel (Proefschrift Maria Verellen – 1964/65)


DOOS 21

251 – Vincent van Gogh

252 – Gegevens 64-95 --> 126/127

253 – Gemeentewapen van Zundert

254 – Latijn – Nederlands

255 – 100 jarigen te Zundert

255 – Johannes Lieshout

256 – Cornelius De meyer

257 – Marie Martens

258 – Joannes Graumans

259 – Christien van Boesschoten

260 – Johanna A. Schijfs

261 – Jan Matthijssen

262 – Jannis Luteyn

263 – Carolina van Lugt

264 – 1750 – 1844  Weduwenaars – wezen

265 – Kwartierstaten van Frans Neefs

266 – V. Vessem Cornelis – Adriana Mattheussen

267 – Rijsbergen R.K. Dopen

268 – Stamboom Ooms – Van Oorschot

269 – Adressen en geboortedata fam. Piet Van Ginneken

270 – Bronnen huisonderzoek streekarchief Langs AA en Dommel

271 – Genealogie Theodorus Cornelis Graumans

272 – Gen. gegevens Leon Schrauwen – Kuypers en Theresia Bresseleers

273 – Kapel Sterbos + Westdoorn

274 – Ann Peetersen

275 – Ongeval Willy Aernouts


DOOS 22

276 – Aanwinsten R.A. Bibl. Noord-Brabant  4de kwartaal 2003

277 – Alf. klapper op doopregister St.-Michiels parochie Brecht 1798 – 1807

278 – Gen. gegevens familie Hollanders

279 – Lambrecht Jansz. Mont

280 – Johannes Matheus Wouters

281 – Genealogische gegevens

282 – Huwelijksjub. x 50 x60 / x in 1942 –1952 – 1953 – 1954 – 1955

283 – Vergelijkingstabellen 1807 / Oude maten

284 – Repertorium DTB


DOOS 23

GENEALOGISCHE GEGEVENS (bestand MORMONEN)

285 – Familie Cools

286 – Familie De Vos

287 – Familie Kerstens

288 – Familie Neefs

289 – Familie van Ostaeyen

290 – Familie Verdonck

291 – Familie Wils


DOOS 24

292 – Geboorteregister Zundert (zonder overlijdendsdatum)  1900 -->

293 –                                                                               1850 --> 1900

294 – DTB  8 / ° 1854

295 – Klein-Zundert DTB 14 ° x + 1606 – 1642

296 – Zundert DTB 3B  KL.-Zundert DTB 15 ° x +1642-->1669 /DTB18 1669 – 1690 /
        DTB 16  1690 -->1701

297 – Zundert DTB 45(+1808-1810)  DTB 35: 1737 / + 1695 – 1705 / DTB 32

        1694 -->1705

298 – Kl.-Zundert Boek 19  °1697 - 1705

299 – Alf. index bevolking Rijsbergen  1930 – 1936

300 – Volledige lijst slachtoffers waterramp 1953


DOOS 25

301 – Kwartierstaat Keuppens

302 – 12 generaties Rombouts

303 – Microfilmen arrondissementen

304 – Van Lambrechts te Rijsbergen ……

305 – Kwartierstaten Essen – Kalmthout – Huijbergen

306 – Zoekwijzers (genealogie)

307 – Hoe word je een afstammeling v/e ridder?

308 – 4 eeuwen Bartholomei - Meeusen - Meeuwesen - Muλsen

309 – Eerste vliegtuig te Zundert !

310 – De molenaarsfamilieVan Nueten

311 – Godefridus De Rijck x Catharina Van Riel

312 – Jef Van Looveren en Jouw Francken

313 – De Stam Dirk De Nijs

314 – Stamboom De Decker

315 – Janssen. De stamouders van Petrus Joannes Janssen alias "Sterke Peer" 

 

DOOS 26

316 – Genealogie van Adrianus Cornelius Rombouts

317 – Opening Coda Hospice

318 – Van ridderembleem tot familiewapen

319 – 350 jaar gildelevenWuustwezel Kon. Gilde St. Christoffel

320 – De Heeren Van Cuyck  - van Hoogstraten en van Mierop

321 – Wilhelmus Bussers x Lucia Peeters   

 
    
 

  

 
 

Oproep ! ! !
Wij zoeken geinteresseerde personen uit Wuustwezel die in hun vrije tijd
willen meewerken aan de verdere uitbouw van het archief van de
"Heemkundige kring Wesalia II"