Wat vind je ... waar? ! klik hier !  
          
  1.

 Parochieregisters

 
   

- KopieŽn van bewerkte registers (van een 70-tal parochies) ! klik hier !

 
    - KopieŽn van de oorspronkelijke registers ! klik hier !  
    - Parochieregisters op computer  
    - Kopieen kerkarchief Loenhout ! klik hier !  
       
  2.

 Burgerlijke stand

 
    - Akten į, X, en + van WW en LH (1800 --> 1910) ! klik hier !  
    - Bevolkingsboeken (enkele bewerkt)  
    - Volkstellingen ! klik hier !  
    - Kiezerslijsten ! klik hier !  
         
  3.  Familieboeken / Geschiedenissen  
    - Gekopieerde familieboeken (70-tal) ! klik hier !  
    - Familieboeken (40-tal)  
        
  4.  Mappen  
    - korte genealogische gegevens ! klik hier !  
    - korte heemkundige, geschiedkundige gegevens ! klik hier !  
        
  5.  Fonds A.J. Weyns ! klik hier !  
    - mappen met genealogische, heemkundige gegevens  
    - fardes met genealogische, heemkundige gegevens  
        
  6.  Wilhelmietenarchief  
    - fardes met genealogische, heemkundige gegevens  
    - verzameling gekopieerde doodsprentjes  
       
  7.  Doodsbrieven - Doodsprentjes  
    - ruime verzameling originele en gekopieerde doodsbrieven  
    - ruime verzameling originele en gekopieerde doodsprentjes  
    - ruime verzameling overlijdensberichten uit kranten  
    - kopieŽn van privť-verzamelingen  
        
  8.  Kwartierstaten  
    - boeken met uitgewerkte kwartierstaten ! klik hier !  
    - eigen verzameling kwartierstaten  
        
  9.  Uitgaven Vlaamse Stam / Heemkundige kringen  
    - bijna volledige uitgave "Vlaamse Stam" ! klik hier !  
    - uitgaven van een 20-tal heemkundige kringen (onvolledig) ! klik hier !  
       
  10.  Notarisakten ! klik hier !  
    - mappen met gegevens + akten  
    - gekopieerde notarisakten (1876 -1910)  
       
  11.  Boeken --> LH en WW   
    - boeken met genealogische, heem- en geschiedkunige gegevens ! klik hier !  
    - informatiebladen  
       
  12.  Kadasterkaarten en Landkaarten  
    - verzameling kaarten getekend door wijlen M. Peeters, architect ! klik hier !  
    - echte kadasterkaarten  
       
  13.  Postkaarten - oude foto's  
    - verzameling oude postkaarten LH en WW  
    - verzameling oude foto's  
       
  14.  Allerlei ! klik hier !  
    - boeken over "oorlogsslachtoffers"  
    - beschrijving boerderijen  
    - bevolking Kalmthout in 1795  
    - Cijns- en leenboeken  
    - archief verenigingen  
       
  15.  Krantenknipsels ! klik hier !  
    - verzameling krantenknipsels over LH en WW  
       
  16.  Eigen Bieb ! klik hier !  
    - uitgebreide keuze boeken over genealogie, heemkunde, geschiedenis  
    - boeken van Vlaamse schrijvers  
       
  17.  Computergegevens ! klik hier !  
    - aantal bewerkte parochieregisters  
    - familiegegevens  
    - inventarissen van archief  
    - inventarissen doodsprentjes, -brieven,...  
       
  18.  Fonds B. Van Gastel ! klik hier !  
    - kadasterplannen, landkaarten Gooreind - Wuustwezel, Loenhout, enz...  
    - gegevens van Gooreind, Wuustwezel, Brecht, St.-Lenaarts, enz...  
    - genealogische gegevens, enz...  
 
 

Je komt bij ons op bezoek...
Je kunt iets niet vinden...
Je weet niet waar je moet zoeken....
Je kan een tekst niet lezen....
je....
Aarzel niet...vraag ons om hulp !!!


  Gemeentelijk archief  
     
 

Het gemeentelijk archief bevindt zich in de kelder van het gemeentehuis.
Het is niet toegankelijk voor het publiek.
Wil je toch een bevolkingsboek, een boek van de burgerlijke stand,... raadplegen, dan kan dat via Wesalia II

Wat moet je daarvoor doen ?

  • Je vraagt een formulier op't gemeentehuis of bij Wesalia II

  • Je vult op dit formulier in wat en wanneer je iets wil raadplegen

  • Je bezorgt dit formulier tijdig terug bij Wesalia II

  • Je kunt het gevraagde op de voorgestelde dag raadplegen Wesalia II

N.B.: Wil je gegevens raadplegen die nog geen 100 jaar oud zijn, dan moet je eerst voor een bewijs van toelating voor raadpleging zorgen. Dit bewijs dien je aan te vragen bij de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg.

 

 

 

 
 

Oproep ! ! !
Wij zoeken geinteresseerde personen uit Wuustwezel die in hun vrije tijd
willen meewerken aan de verdere uitbouw van het archief van de
"Heemkundige kring Wesalia II"